Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 05: Quản lí giáo dục (QLGD) Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 05: Quản lí giáo dục (QLGD)

Dưới đây là danh mục đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề tà...

Read more »
1:47:00 AM

Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 3 năm liền (Từ 2014-2016) Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 3 năm liền (Từ 2014-2016)

Tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang 3 năm liền (Từ 2014-2016) Dưới đây là thống kê, t ổng hợ...

Read more »
7:45:00 AM

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 04: Quản lí giáo dục (QLGD) Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 04: Quản lí giáo dục (QLGD)

Dưới đây là danh mục đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề tà...

Read more »
7:44:00 AM

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 03: Môn Vật lí Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm THCS: Phần 03: Môn Vật lí

Dưới đây là danh mục đề tài  nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng THCS (NCKHSPUD THCS). Các đề t...

Read more »
6:42:00 AM

Thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm của các tỉnh thành Thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm của các tỉnh thành

Thống kê, tổng hợp điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm của các tỉnh thành Việc xem thống kê điểm chuẩ...

Read more »
6:38:00 AM

"Thí sinh đang chơi canh bạc đầy rủi ro" "Thí sinh đang chơi canh bạc đầy rủi ro"

Nhiều thí sinh trúng tuyển đã nộp giấy chứng nhận kết quả thi cho các trường nay lại tới trường xin rút vì có nguyện vọng nộp vào trường khá...

Read more »
6:37:00 AM
 
Subscribe to: Posts (Atom)


 
Xem điểm thi - Xem điểm chuẩn - Soi điểm chọn trường ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top