Thi vào 10 Bắc Giang 2018: Tiếp nhận hồ sơ dự thi hạn cuối là 26/5 Thi vào 10 Bắc Giang 2018: Tiếp nhận hồ sơ dự thi hạn cuối là 26/5

 - Từ ngày 21 đến 26-5, học sinh tốt nghiệp lớp 9 THCS nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 (ngoại trừ các trườ...

Read more »
7:08:00 AM

Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm học 2018-2019 Điểm chuẩn lớp 10 tỉnh Thái Nguyên năm học 2018-2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019 Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thái Nguyên năm học 2018-2019 Liên quan =>  Xem đ...

Read more »
7:07:00 AM

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2018-2019 Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2018-2019

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2018-2019 Xem Điểm chuẩn vào lớp 10  Bắc Giang  năm học 2018-2019 Liên quan =>  Xem điểm...

Read more »
7:05:00 AM

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2018-2019 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2018-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  Tiền Giang  năm học 2018-2019 Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  Tiền Giang   năm học 2018...

Read more »
1:27:00 AM

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2018-2019 Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh An Giang năm học 2018-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 An Giang  năm học 2018-2019 Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10  An Giang   năm học 2018-2019 b...

Read more »
1:26:00 AM

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2018-2019 Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2018-2019

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2018-2019 Xem điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Phú Yên năm học 2018-2019 ...

Read more »
6:41:00 AM
 
Subscribe to: Posts (Atom)

loading...
 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top