loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Đề cương chuyên đề môn Vật lí lớp 11 – Phần I

Dưới đây là bộ đề cương chuyên đề môn Vật lí lớp 11. Mỗi chuyên đề đều gồm phần tóm tắt lí thuyết, cách giải bài tập, bài tập minh họa có đáp án kèm theo. Các bài tập từ cơ bản đến nâng cao, có lồng ghép các câu hỏi trong đề thi HSG Vật lí, đề thi Đại học cao đẳng liên quan đến chuyên đề.


Áp dụng: Tài liệu dành cho giáo viên giảng dạy môn Vật lí lớp 11 sử dụng trong quá trình dạy học trên lớp, dạy thêm môn Vật lí hoặc dành cho học sinh ôn tập, ôn thi HSG, ôn thi đại học môn Vật lí.

STT


Tên CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11


Tải vềCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương) CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG


CHỦ ĐỀ 1:LỰC TƯƠNG TÁC TĨNH ĐIỆN


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG


CHỦ ĐỀ 3: ĐIỆN THẾ- HIỆU ĐIỆN THẾ


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)

CHƯƠNG I: ĐIỆN TÍCH – ĐIỆN TRƯỜNG

CHỦ ĐỀ 5: LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM (260 bài – Có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức:Điện tích, Fculông - Điện trường – A, U, V -  Tụ điện)

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)

CHUƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

CHỦ ĐỀ 3: MẠCH CHỈ CHỨA R


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)


CHỦ ĐỀ 4: BÀI TẬP ĐỊNH LUẬT ÔM CHO TOÀN MẠCH


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)


CHỦ ĐỀ 5: HAI PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TOÁN ĐIỆN MỘT CHIỀU


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 12  (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)CHỦ ĐỀ 6:CÔNG-CÔNG SUẤT-ĐINH LUẬT JUN LENXO


CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN VẬT LÝ 11 (Phân loại dạng bài tập theo chủ đề từng chương)

CHUƠNG II: DÒNG ĐIỆN KHÔNG ĐỔI

CHỦ ĐỀ 7: LUYỆN TẬP TRẮC NGHIỆM (140 bài – Có đáp án phân chia theo dạng theo các đơn vị kiến thức:đại cương về dòng diệnA,P- Đoạn mạch chỉ R -  Định luật Ôm cho toàn mạch – Định luật Ôm cho đoạn mạch)


Đề cương chuyên đề môn Vật lí lớp 11 - Phần I
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top