loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây


Bộ đề cương ôn tập môn toán lớp 12 theo từng chuyên đề. Nội dung mỗi chuyên đề gồm:1. Tóm tắt lý thuyết; 
2. Bài tập minh họa, có bài giải chi tiết và đáp án.3. Bài tập luyện tập, có giải chi tiết và đáp án.
Các bài tập được sắp xếp theo hướng tăng dần tính vận dụng, từ dễ đến khó.


Áp dụng:Đối với giáo viên: Sử dụng trong giảng dạy trên lớp, dạy thêm, dạy ôn tốt nghiệp THPT.Đối với học sinh: Sử dụng để ôn luyện thi tốt nghiệp THPT (Khi sử dụng lưu ý: Sau khi đọc tóm tắt lí thuyết và tìm hiểu cách vận dụng qua phần bài tập minh họa xong, học sinh tiến hành giải các bài tập luyện tập theo chuyên đề. Phần giải chi tiết các bài tập luyện tập chỉ nên để đối chiếu, so sánh sau khi học sinh đã tự làm bài.Đề cương chuyên đề Toán ôn thi THPT Quốc gia


STT
Tên CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12
Tải vềCHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 1ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Phần 1: Tính đồng biến, nghich biến của hàm số. Cực trị của hàm số. GTLN,GTNN của hàm số. Đường tiệm cận)

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNGĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ ( Phần 2: Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số)

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Phần 3 : Khảo sát hàm số và các dạng toán có liên quan)

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 1: ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ (Phần 4 : Đề thi tốt nghiệp các năm (phần khảo sát hàm số))

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 2: PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT                                                          

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 3: BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH LÔGARIT

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 4: NGUYÊN HÀM

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 5: TÍCH PHÂN

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 6: ỨNG DỤNG CỦA TÍCH PHÂN

CHUYÊN ĐỀ ÔN TÂP MÔN TOÁN 12CHỦ ĐỀ 7: SỐ PHỨC

Còn nữa …
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top