loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Giải toán tiểu học – tìm quy luật số Phần III

Lưu ý: Bấm vào chữ Xem hướng dẫn giải để xem bài giải mỗi bài toán

Giải toán tìm quy luật số:Bài 21:

Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 828 và biết giữa chúng có tất cả 15 số tự nhiên khác.
Xem hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 22:  (DÃY SỐ KHÔNG CÁCH ĐỀU)

Cho dãy số : 3, 18, 48, 93, 153, …
Xem hướng dẫn giải

Giải toán tìm quy luật số:Bài 23:    BạnNamviết một dãy số gồm 60 số chẵn liên tiếp mà số hạng lớn nhất là 1994. Hãy tìm xem bạnNamviết dãy số này có số hạng bé nhất là số nào?

Xem hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 24:        Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 828 và biết giữa chúng có tất cả 15 số tự nhiên khác.

Xem hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 25:        Cho dãy số: 2 ; 6 ; 12 ; 20 ; 30 ; 42 ; … Số 10100 có thuộc dãy số trên không? Tại sao?

Xem hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 26:

Tính trung bình cộng các số lẻ nhỏ hơn 2012

Các số lẻ nhở hơn 2012 là:  1; 3; 5; …………..; 2009; 2011

Xem hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 27:        Một dãy phố có 20 nhà. Số nhà được đánh là các số lẻ liên tiếp. Biết tống của 20 số nhà đó bằng 2000. Hãy cho biết số nhà cuối cùng.?

Xem hướng dẫn giải

Giải toán tìm quy luật số:Bài 28:        Một dãy phố có 50 nhà. Số nhà được đánh là các số chẵn liên tiếp. Biết tống của 50 số nhà đó bằng 4950. Hãy cho biết số nhà đầu tiên?

Xem hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 29:        Thầy ơi cho em hỏi: Có bao nhiêu số có 3 chữ số chia hết cho 3 mà không chia hết cho 7

Xem hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 30:
Tìm số tự nhiên x biết
1+2+3+…+x=500500

Xem hướng dẫn giải

Còn nữa …


Giải toán tiểu học - tìm quy luật số Phần III
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top