loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Giải toán tìm quy luật số: Bài 7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9.
Hướng dẫn giải
Số có 4 chữ số từ 1000 đến 9999

Các số chia hết cho 9 gồm: 1008; 1017; 1026; ………; 9990; 9999

Dãy số trên cách đều nhau 9 đơn vị có số đầu là 1008 và số cuối là 9999

Các số chia hết cho 9 có:   (9999-1008):9+1 = 1000 (số)

Trong đó xen kẻ 1 số chẵn thì 1 số lẻ, nên số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9 có:

1000 : 2 = 500 (số)

(hoặc ta tính số số hạng của dãy số: 1017; 1035; ……; 9981; 9999 có:

(9999-1017):18+1= 500 (số))

[/noidungan]Giải toán tìm quy luật số: Bài 7: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số chia hết cho 9.
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top