loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Giải toán tìm quy luật số ở Tiểu học (Phần II)

Lưu ý: Bấm vào chữ Hướng dẫn giải để xem lời giải của bài toán
Giải toán tìm quy luật số:Bài 11Có bao nhiêu số có 4 chữ số mà các chữ số có 1 chữ số 2


Hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 12:  Hỏi có bao nhiêu số có 4 chữ số mà trong đó có ít nhất một chữ số 2
Hướng dẫn giải

Giải toán tìm quy luật số:Bài 13: Cho dãy số : 2, 5, 8, 11, 14 , 17 , …98 , 101 , 104 , 107 , 110 ,

1.Tính tổng dãy số.

2.Tìm số hạng thứ 25 của dãy .

3.Xét xem số 56 , 75 , 113 có thuộc dãy số trên không , nếu có thì nó là thứ bao nhiêu của dãy?
Hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 14:  Cho dãy số : 1 ,   3 , 5 , 7 , 9,….,17 , 19 …

a.      Xác định quy luật của dãy số .

b.     Viết tiếp 4 số hạng cuối cùng của dãy .

c.     Tính các số hạng của dãy.
Hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 15: Một dãy phố có 50 nhà. Số nhà của 50 nhà đó được đánh là cá số chẵn liên tiếp. Biết tổng của 50 số nhà của dãy phố đó bằng 4950. Hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng trong dãy phố đó?

Hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 16: Tìm số có 4 chữ số. Có bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà số tạo bởi 2 chữ số đầu lớn hơn số tạo bởi 2 chữ số cuối ?

Hướng dẫn giải

Giải toán tìm quy luật số:Bài 17: Tìm số bị xóa .  Trên bảng ghi các số : 15 ; 18 ; 21 ; 24 ; 27 ; 30 ; 33 ; 36. Bạn Hà xoá đi một số thì trung bình cộng của các số còn lại trên bảng là  *4 (số có 2 chữ số). Hãy cho biết Hà  đã xoá đi số nào?

Hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số: Bài 18: Số nhà đầu tiên. Một dãy phố có 50 nhà. số nhà của 50 nhà đó được đánh là các số chẵn liên tiếp. biết tổng của 50 số nhà của dãy phố đó bằng 4950. hãy cho biết số nhà đầu tiên và số nhà cuối cùng trong dãy số đó.
Hướng dẫn giải
Giải toán tìm quy luật số:Bài 19: Cho dãy số tự nhiên liên tiếp 1 ; 2 ; 3 ; 4 … n. Tìm n biết số chữ số của dãy số đó bằng 2.n
Hướng dẫn giải

Giải toán tìm quy luật số:Bài 20:  Tìm hai số tự nhiên biết tổng của chúng bằng 2011 và biết giữa chúng có tất cả 9 số chẵn.
Hướng dẫn giải

Còn nữa


Giải toán tìm quy luật số ở Tiểu học (Phần II)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top