loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Giải toán tìm quy luật số:Bài 14:  Cho dãy số : 1 ,   3 , 5 , 7 , 9,….,17 , 19 …

a.      Xác định quy luật của dãy số .

b.     Viết tiếp 4 số hạng cuối cùng của dãy .

c.     Tính các số hạng của dãy.
Hướng dẫn giải
a).Dãy số trên là dãy số cách đều nhau 2 đơn vị, có số đầu là 1 (dãy số lẻ bắt đầu từ 1).

b).Bốn số hạng tiếp theo 19 là:  21 ; 23 ; 25 ; 27

c).Số số hạng của dãy số:   (27 – 1) : 2 + 1 =  14 (số hạng)


[/noidungan]Giải toán tìm quy luật số:Bài 14: Cho dãy số : 1 , 3 , 5 , 7 , 9,….,17 , 19 …
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top