loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử

Giải toán tìm quy luật số:Bài 16: Tìm số có 4 chữ số. Có bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà số tạo bởi 2 chữ số đầu lớn hơn số tạo bởi 2 chữ số cuối ?
Hướng dẫn giải


 
Tìm các số abcd mà ab > cd  (a khác 0)

Nếu ab=10 thì cd có 10 giá trị từ 00 đến 09

Nếu ab=11 thì cd có 11 giá trị từ 00 đến 10

Nếu ab=12 thì cd có 12 giá trị từ 00 đến 11

…………………

Nếu ab=98 thì cd có 98 giá trị từ 00 đến 97

Nếu ab=99 thì cd có 99 giá trị từ 00 đến 98

Số cần tìm có:  10+11+12+…….+98+99 =

(10+99) x 90 : 2 = 4905 (số)


[/noidungan]Giải toán tìm quy luật số:Bài 16: Tìm số có 4 chữ số. Có bao nhiêu số gồm 4 chữ số mà số tạo bởi 2 chữ số đầu lớn hơn số tạo bởi 2 chữ số cuối ?
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top