loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Nghệ thuật tả cảnh Ngụ tình của Nguyễn Du trong Truyện Kiều


Tả cảnh ngụ tình:


Chép thuộc “Kiều ở lầu Ngưng Bích”


Vị trí đoạn trích


Kết cấu đoạn trích


Khái quát giá trị nội dung và nghệ thuật của đoạn trích


Giải nghĩa từ ngữ:


Hoàn cảnh và tâm trạng của Kiều thể hiện qua 6 câu thơ đầu


Tâm trạng nhớ thương Kim Trọng và thương nhớ cha mẹ của Kiều qua ngôn ngữ độc thoại nội tâm


Bút pháp tả cảnh ngụ tình của Nguyễn Du trong 8 câu cuối “Kiều ở lầu Ngưng Bích”: Nghệ thuật tử cảnh ngụ tình:


Trả lời chi tiết – Đăng nhập để xem
Ôn thi vào 10 Ngữ văn: Nghệ thuật tả cảnh Ngụ tình của Nguyễn Du trong Truyện Kiều
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top