loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Trắc nghiệm online Sinh học số 40: Trắc nghiệm Sinh thái học


Số câu: 10


Dành cho ôn thi THPT quốc gia môn SInh học; Ôn thi ĐH-CĐ môn SInh học 
Trắc nghiệm Sinh học online số 40: Trắc nghiệm Sinh thái họcPhát biểu nào sau đây sai khi nói về sự tăng trưởng kích thước quần thể?


 

 

 

 

 Các dạng biến động của quần thể là


 

 

 

 

Các dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể là


 

 

 

 

Kích thước của quần thể dao động từ giá trị tối thiểu đến giá trị tối đa. Sự dao động này luôn diễn ra, nó phụ thuộc vào các nhân tố:


 

 

 

 

Kiểu phân bố cá thể đồng đều trong quần thể có ý nghĩa  sinh thái là


 

 

 

 

Tập hợp sinh vật nào dưới đây được xem là một quần thể giao phối ?


 

 

 

 

Phát biểu nào sau đây là đúng về sự tăng trưởng của quần thể sinh vật?


 

 

 

 

Kích thước quần thể bị giảm khi


 

 

 

 

Trong một bể nuôi, 2 loài cá cùng bắt động vật nổi làm thức ăn. Một loài ưa sống nơi thoáng đãng, còn một loài lại thích sống dự dẫm vào các vật thể trôi nỗi trong nước. Đương nhiên, chúng cạnh tranh nhau gay gắt về thức ăn. Người ta cho vào bể một ít rong với mục đích chính để


 

 

 

 

Quần thể là một tập hợp cá thể


 

 

 

 


Question 1 of 10


Trắc nghiệm online Sinh học số 40: Trắc nghiệm Sinh thái học
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top