loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Trắc nghiệm trực tuyến Sinh học số 44: Trắc nghiệm Sinh thái học


Số câu: 10


Dành cho ôn thi THPTQG, HSG, ĐH-CĐ môn Sinh học 
Trắc nghiệm online Sinh học số 44. Trắc nghiệm Sinh thái họcNếu cả 4 HST dưới đây đều bị ô nhiễm bởi thủy ngân với mức độ ngang nhau, con người ở HST nào trong số 4 HST đó bị nhiễm độc nhiều nhất


 

 

 

 

Nếu cả 4 HST dưới đây đều bị ô nhiễm bởi thủy ngân với mức độ ngang nhau, con người ở HST nào trong số 4 HST đó bị nhiễm độc nhiều nhất


 

 

 

 

Trong các hệ sinh thái, bậc dinh d­ưỡng của tháp sinh thái đư­ợc kí hiệu là A, B, C, D và E. Sinh khối ở mỗi bậc là : A = 200 kg/ha; B = 250 kg/ha; C = 2000 kg/ha; D = 30 kg/ha; E = 2 kg/ha. Các bậc dinh dư­ỡng của tháp sinh thái đ­ược sắp xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự nh­ư sau :
Hệ sinh thái 1: A –> B –> C –> E  ;Hệ sinh thái 2: A –> B  –> D  –> E ; Hệ sinh thái 3: C –> A –> B –> E ;
Hệ sinh thái 4: E –> D –> B –> C  ;Hệ sinh thái 5: C –> A –> D –> E ;
Trong các hệ sinh thái trên, hệ sinh thái kém bền vững là


 

 

 

 

Hệ sinh thái bao gồm quần xã sinh vật và sinh cảnh của quần xã, trong đó


 

 

 

 

Trong một hệ sinh thái, chuỗi và lưới thức ăn biểu thị mối quan hệ nào sau đây giữa các loài sinh vật?


 

 

 

 

Một hệ sinh thái có đặc điểm: năng lượng ánh sáng mặt trời là năng lượng đầu vào chủ yếu, có các chu trình chuyển hóa vật chất và có số lượng loài sinh vật hạn chế là


 

 

 

 

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì


 

 

 

 

Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái dưới nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì


 

 

 

 

Mắt xích nào của chuỗi thức ăn hình thành năng suất sơ cấp?


 

 

 

 

Lưới thức ănlà


 

 

 

 


Question 1 of 10


Trắc nghiệm trực tuyến Sinh học số 44: Trắc nghiệm Sinh thái học
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top