loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Câu hỏi – đáp án ôn tập địa lí dành cho ôn thi ĐH, CĐ, THPT quốc gia – Địa lí Việt Nam

Bấm vào mỗi câu hỏi để xem trả lời
1. Đường lối Đổi mới từ Đại hội VI (1986) đưa nền kinh tế - xã hội nước ta phát triển theo những xu thế nào ?

2. Tại sao nước ta phải đặt ra vấn đề đổi mới kinh tế - xã hội ?

3. Công cuộc Đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn nào ?

4. Hãy nêu những sự kiện để chứng tỏ nước ta đang từng bước hội nhập nền kinh tế khu vực và thế giới.

5. Công cuộc hội nhập quốc tế của đất nước đã đạt được những thành tựu nào ?

6. Vị trí địa lí của Việt Nam có những đặc điểm gì ?

7. Vị trí địa lí mang đến những thuận lợi và khó khăn gì cho quá trình phát triển kinh tế – xã hội nước ta ?

8. Hãy cho biết toạ độ địa lí Việt Nam. Qua toạ độ địa lí đó, em biết được điều gì ?

9. Phạm vi lãnh thổ của một nước thường bao gồm những bộ phận nào ? Trình bày khái quát phạm vi lãnh thổ nước ta.

10. Vị trí địa lí đã ảnh hưởng đến các đặc điểm của tự nhiên nước ta như thế nào ?

11. Tại sao nói vị trí địa lí đã mang đến cho nước ta những thuận lợi lớn cho quá trình phát triển kinh tế ?

12. Hãy cho biết nước ta tiếp giáp với các nước nào trên đất liền và trên biển ?

13. Hãy cho biết vai trò của các đảo và quần đảo đối với quá trình phát triển kinh tế của nước ta.
Câu hỏi - đáp án ôn tập địa lí dành cho ôn thi ĐH, CĐ, THPT quốc gia - Địa lí Việt Nam
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top