loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Trong các loại tế bào sau: 1. Tế bào biểu bì;  2. Tế bào hồng cầu; 3. Tế bào cơ tim;  4. Tế bào xương của người. Loại tế bào nào có nhiều ti thể nhất? Giải thích.

Trả lời- Tế bào cơ tim;

- Vì so với 3 loại tế bào kia, tế bào cơ tim hoạt động nhiều, cần nhiều năng lượng. Ti thể là bào quan cung cấp năng lượng chủ yếu cho tế bào.


Hỏi đáp Sinh học 10: Trong các loại tế bào sau: 1. Tế bào biểu bì; 2. Tế bào hồng cầu; 3. Tế bào cơ tim; 4. Tế bào xương của người. Loại tế bào nào có nhiều ti thể nhất? Giải thích.
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top