loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Trắc nghiệm online Sinh học số 58: Trắc nghiệm Tiến hóa


Số câu: 10


Dành cho ôn thi THPT Quốc gia môn SInh học, Ôn thi ĐH-CĐ môn Sinh học 
Trắc nghiệm online Sinh học số 59: Trắc nghiệm Tiến hóaHiện tượng nào sau đây nhanh chóng tạo thành loài mới mà không cần cách li địa lí?


 

 

 

 

Theo quan điểm hiện nay, nhân tổ nào là nhân tố chính hình thành màu xanh lục ở đa số các loài sâu rau?


 

 

 

 

Loài bông trồng ở Mĩ có 2n =52 trong đó 26 NST lớn, 26 NST nhỏ. Loài bông Châu Âu có 26 NST lớn, loài bông dại ở Mĩ có 26 NST nhỏ. Giải thích nào dưới đây đúng về cơ chế hình thành loài bông trồng ở Mĩ?


 

 

 

 

Ý kiến nào sau đây không ủng hộ quan điểm quần thể có tiến hóa?


 

 

 

 

Trong các phương thức hình thành loài, dấu hiệu nào dưới đây cho thấy loài mới đã xuất hiện?


 

 

 

 

Quá trình tiến hoá đã diễn ra chủ yếu theo con đường


 

 

 

 

Cách li sinh sản là những trở ngại ngăn cản sinh vật giao phối tạo ra đời con. Cách li sinh sản bao gồm


 

 

 

 

Ngày nay vẫn song song tồn tại các nhóm sinh vật có tổ chức thấp bên cạnh các nhóm có tổ chức cao vì


 

 

 

 

Vai trò của các yếu tố ngẫu nhiên quan trọng trong trường hợp nào sau đây?


 

 

 

 

Đối với loài sinh sản hữu tính, tiêu chuẩn chính xác nhất để phân biệt hai loài thân thuộc là


 

 

 

 


Question 1 of 10


Trắc nghiệm online Sinh học số 58: Trắc nghiệm Tiến hóa
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top