loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Trắc nghiệm SInh học lớp 10: Dành cho ôn tập kiểm tra Học kỳ I  - Phần V

Số câu: 10


Trắc nghiệm Sinh học lớp 10 – dành cho ôn tập kiểm tra học kỳ I (Phần V)


Riboxom định khu


 


 


 


 

Thành phần cơ bản của enzim là


 


 


 


 

Các bào quan có màng kép là


 


 


 


 

Chức năng quan trọng nhất của nhân tế bào là


 


 


 


 

Bào quan nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?


 


 


 


 

Những thành phần không có ở tế bào động vật là


 


 


 


 

Phần lớn các nguyên tố đa lượng tham gia cấu tạo nên


 


 


 


 

Tế bào thực vật thường không có các bào quan sau:


 


 


 


 

Loại bào quan nào sau đây chỉ có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật?


 


 


 


 

Các riboxom được thấy trong các tế bào chuyên hoá trong việc tổng hợp


 


 


 


 


Question 1 of 10
Còn nữa

Trắc nghiêm phần I => Bấm vào đâyTrắc nghiêm phần II => Bấm vào đâyTrắc nghiêm phần III => Bấm vào đâyTrắc nghiêm phần IV => Bấm vào đâyCâu hỏi Tự luận và đáp án


Trắc nghiệm SInh học lớp 10: Dành cho ôn tập kiểm tra Học kỳ I - Phần V
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top