loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mầm non (NCKHSPUD mầm non). Các đề tài NCKHSPUD mầm non được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm Mầm non, Viết Tiểu luận mầm non.

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm mầm non hoặc đề tài NCKHSPUD mầm non, bấm vào chữ Tải về

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mầm non – Phần 9Files:

 SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON (DÀNH CHO CẤP PHÒNG GD &SGD, BỘ GD)Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NUÔI DƯỠNG TRẺ TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON (DÀNH CHO CẤP PHÒNG GD &SGD, BỘ GD)
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 356.62 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM  NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 142.45 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở TRƯỜNG MẦM NON Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: “MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  Ở TRƯỜNG MẦM NON
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 171.59 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO XDMTGD VÀ GDMT TRONG TRƯỜNG MẦM NON Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: KINH NGHIỆM CHỈ ĐẠO XDMTGD VÀ GDMT TRONG TRƯỜNG MẦM NON
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 73.15 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NONVersion:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHO ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN MẦM NON
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 90.43 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO CHĂM SÓC – GIÁO DỤC TRẺ TẠI TRƯỜNG  MẦM NON
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 244.74 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON Version:Mầm non 


SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC MẦM NON


Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 118.4 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CHỈ ĐẠO ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Creative Commons   Language  VietNam System  SKKN Filesize 167.71 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG“ NỀN NẾP – KỶ CƯƠNG” TRONG TRƯỜNG MẦM NON. Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG“ NỀN NẾP – KỶ CƯƠNG”  TRONG TRƯỜNG MẦM NON.
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 72.35 KB Download 0
 SKKN quản lí mầm non: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ II Version:Mầm non 
SKKN quản lí mầm non:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN HỌC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CHU KỲ II
Áp dụng: Dành cho CBQLGD mầm non, viết tiểu luận QLGD Mầm non …

License Bản tin tư vấn   Language  VietNam System  SKKN Filesize 196.68 KB Download 0Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng mầm non - Phần 9
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top