loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Ôn thi địa lí: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT CÁCH XÁC ĐỊNH DẠNG MỘT SỐ LOẠI BIỂU ĐỒ CƠ BẢNTT

Đề bài yêu cầu thể hiệnDạng
biểu đồ

Ghi chú

1Sự gia tăng của 1 đối trượng địa lí qua các năm. Nếu ít thời điểm thì vẽ cột, nếu nhiều thời điểm thì vẽ đường.Cột đơn, đường
2So sánh các đối tượng địa lí có cùng đơn vị.Cột nhóm
3Mối quan hệ giữa 2 đối tượng địa lí.Cột kết hợp với đường
4Cơ cấu của 1 đối tượng địa lí vào 1, 2, 3 thời điểmTròn, cột chồng theo giá trị tương đối (%)Nên vẽ tròn
5Cơ cấu của 1 đối tượng địa lí qua nhiều thời điểm ≥ 4 thời điểm.Miền
6Tốc độ tăng trưởng của các đối tượng địa lí qua các năm.
Các đường biểu diễn (đổi ra %, lấy giá trị năm đầu ứng với 100%)
7Tỉ suất sinh, tỉ suât tử và tỉ suất gia tăng tự nhiên của dân số.
2 đường biểu diễn và có kí hiệu miền diện tích thể hiện Tg.
8Giá trị tổng cộng của các thành phần qua các nămCột chồng, miền theo giá trị tuyệt đối.

Ôn thi địa lí: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VẼ CÁC DẠNG BIỂU ĐỒ, NHẬN XÉT
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top