loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 34-Tiếng Việt 1

- Không cần đăng kí, đăng nhập vẫn có thể tải về máy của bạn -

STT


 Tên SKKN


 Tải về


0102001

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN HỌC SINH LỚP 1 ĐỌC ĐÚNG NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY HỌC TRONG CÁC GIỜ TẬP ĐỌC
0102002

SKKN: SỬ DỤNG “BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ” TRONG CÁC TIẾT DẠY ÂM, VẦN LỚP 1
0102003

SKKN: PHƯƠNG PHÁP LUYỆN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG “VỞ SẠCH CHỮ ĐẸP”
0102004

SKKN: BIỆN PHÁP LUYỆN VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀ ĐẸP TRONG GIỜ HỌC VẦN CHO HỌC SINH LỚP 1
0102005

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN LUYỆN KĨ NĂNG VIẾT CHỮ ĐÚNG VÀ ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 1.
0102006

SKKN: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ LUYỆN NÓI TIẾNG VIỆT THEO CHỦ ĐỀ CHO HỌC SINH LỚP 1
0102007

SKKN: RÈN LUYỆN KỸ NĂNG TẬP VIẾT ĐÚNG CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 1
0102008

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 1 TRONG CÁC TIẾT HỌC TẬP ĐỌC
0102009

SKKN: ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, KHẮC PHỤC LỖI KHI VIẾT CHÍNH TẢ CHO HỌC SINH LỚP 1
0102010

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP RÈN PHÁT ÂM CHUẨN CHO HỌC SINH LỚP 1 
0102011

SKKN: BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1 
0102012

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH LỚP 1 TĂNG NHANH VỐN TỪ VÀ HIỂU NGHĨA KHI HỌC MÔN TIẾNG VIỆT
0102013

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN RÈN CHỮ VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 1
Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 34-Tiếng Việt 1
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top