loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học  (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải về 
Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 10 - Toán lớp 3

 SKKN, NCKHSPUD Toán 3:KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG ĐỒ DÙNG DẠY HỌC GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY HỌC TOÁN 3 


  Filesize 408.47 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Toán 3:TÌM HIỂU NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC PHÉP NHÂN, PHÉP CHIA CÁC SỐ TỰ NHIÊN THEO SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 3 


  Filesize 300.41 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Toán 3:KINH NGHIỆM DẠY HỌC SINH LỚP 3 HỌC TỐT PHÉP CHIA 


  Filesize 311.77 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Toán 3:RÈN LUYỆN PHƯƠNG PHÁP GIẢI TỐT BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ CHO HỌC SINH LỚP 3 


  Filesize 335.11 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Toán 3:ÁP DỤNG ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP TRONG DẠY HỌC “BẢNG NHÂN 7” CHO HỌC SINH LỚP 3 


  Filesize 405.9 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Toán 3:RÈN LUYỆN KỸ NĂNG GIẢI TOÁN CÓ LỜI VĂN CHO HỌC SINH LỚP 3 


  Filesize 282.53 KB Download 0
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top