loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học  (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải về
Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 9 - Chủ nhiệm lớpTên sáng kiên kinh nghiệm chủ nhiệm hoặc đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm
Tải về
1
SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG NỀN NẾP TỐT Ở LỚP CHỦ NHIỆMÁp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….


2
SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số biện pháp nâng cao chất lượng đại trà cho học sinh lớp 5 vùng dân tộc thiểu số”.Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….


3
SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số biện pháp duy trì sĩ số học sinh Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….


4
SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiêm lớp.Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….


5
SKKN, NCKHSPUD chủ nhiệm lớp: Một số kinh nghiệm trong công tác chủ nhiệm để xây dựng “Lớp học thân thiện – Học sinh tích cực”.Áp dụng: Viết sáng kiến kinh nghiệm chủ nhiệm, viết đề tài NCKHSPUD chủ nhiệm, viết báo cáo tiểu luận chủ nhiệm, ….

Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 9 - Chủ nhiệm lớp
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top