loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Dưới đây là danh mục đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng Tiểu học  (NCKHSPUD Tiểu học). Các đề tài NCKHSPUD Tiểu học được tổng hợp, sưu tầm, biên soạn, biên tập lại. Có thể in luôn hoặc tham khảo trong việc viết Sáng kiến kinh nghiệm (SKKN)Tiểu học, Viết Tiểu luận Tiểu học

Hướng dẫn: Để tải mỗi sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) Tiểu học hoặc đề tài NCKHSPUD Tiểu học, bấm vào chữ Tải về 
Tuyển tập đề tài nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, Sáng kiến kinh nghiệm Tiểu học - Phần 23-  Tiếng Việt lớp 2


Files:

 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:KINH NGHIỆM DẠY TẬP VIẾT LỚP 2 


  Filesize 283.51 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:THIẾT KẾ MỘT SỐ TRÒ CHƠI NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TRONG GIỜ DẠY “LUYỆN TỪ VÀ CÂU” LỚP 2. 


  Filesize 674.65 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT PHÂN MÔN LUYỆN TỪ VÀ CÂU – LỚP 2 


  Filesize 730.79 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:BIỆN PHÁP RÈN CHỮ VIẾT ĐÚNG, ĐẸP CHO HỌC SINH LỚP 2A QUA PHÂN MÔN TẬP VIẾT 


  Filesize 352.51 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2: BIỆN PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC RÈN KĨ NĂNG ĐỌC CHO HỌC SINH LỚP 2 


  Filesize 705.84 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TẬP VIẾT CHỮ HOA CHO HỌC SINH LỚP 2 


  Filesize 315.85 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH TẬP VIẾT CHO HỌC SINH LỚP 2 


  Filesize 296.56 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HÀNH VIẾT CHỮ CÁI HOA CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG GIỜ TẬP VIẾT 


  Filesize 277.12 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:DẠY HỌC TÍCH CỰC, RÈN LUYỆN KĨ NĂNG NGHE – TRẢ LỜI CÂU HỎI HỌC SINH LỚP 2 TRONG CÁC GIỜ HỌC TẬP LÀM VĂN 


  Filesize 310.19 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BÀI TẬP ĐỌC “BÉ HOA” – TIẾNG VIỆT LỚP 2 


  Filesize 342.48 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ DẠY VĂN KỂ TẢ CHO HỌC SINH LỚP 2 


  Filesize 303.3 KB Download 0
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:KHẮC PHỤC LỖI VIẾT SAI VỊ TRÍ DẤU THANH CHO HỌC SINH LỚP 2 TRONG CÁC GIỜ DẠY HỌC VẦN 


  Filesize 298.05 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC NHẰM HÌNH THÀNH KỸ NĂNG ĐỌC ĐÚNG, ĐỌC CHUẨN CHO HỌC SINH LỚP 2 


  Filesize 312.52 KB Download 1
 SKKN, NCKHSPUD Tiếng Việt lớp 2:DẠY HỌC TÍCH CỰC, NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC TẬP MÔN TẬP LÀM VĂN – RÈN LUYÊN KĨ NĂNG DIỄN ĐẠT (NÓI, VIẾT) CHO HỌC SINH LỚP 2 


  Filesize 383.08 KB Download 1
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top