loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 5)

A. Câu hỏi

Câu 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ?Câu 2.Vận chuyển các chất trong cây?

Câu 3. Thoát hơi nước của cây?

Câu 4.Vai trò của các nguyên tố khoáng đối với cây?

Câu 5. Dinh dưỡng nito ở thực vật?

Câu 6. Quang hợp ở thực vật?

Câu 7. Quang hợp ở thực vật C3, C4, CAM?

Câu 8. Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp ?

Câu 9. Quang hợp và năng suất cây trồng?

Câu 10. Hô hấp ở thực vật?

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật - Sinh lí động vật (Phần 5)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top