loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Hỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật – Sinh lí động vật (Phần 6)

A. Câu hỏiCâu 1: Rễ thực vật trên cạn có đặc điểm hình thái gì thích nghi với chức năng tìm nguồn nước, hấp thụ nước và ion khoáng?

Câu 2: Hãy phân biệt cơ chế hấp thụ nước, với cơ chế hấp thụ ion khoáng ở rễ cây?

Câu 3: Giải thích vì sao cây trên cạn bị ngập úng lâu sẽ chết?
Câu 4: Chứng minh cấu tạo mạch gỗ thích nghi với chức năng vận chuyển nước và các ion khoáng từ rễ lên lá?

Câu 5: Động lực nào giúp dòng nước và các ion khoáng di chuyển được từ rễ lên lá ở những cây gỗ cao lớn hàng chục mét?
Câu 6: Nếu một ống mạch gỗ bị tắc, dòng mạch gỗ trong ống có thể tiếp tục đi lên được không, vì sao?

Câu 7: Động lực nào đẩy dòng mạch rây đi từ lá đến rễ và các cơ quan khác?

Câu 8: Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng?

Câu 9: Cây trong vườn và cây trên đồi, cây nào có cường độ thoát hơi nước qua cutin mạnh hơn?
Câu 10: Tác nhân chủ yếu nào điều tiết độ mở của khí khổng?

B. Đáp ánHỏi đáp Sinh học: Sinh lí thực vật - Sinh lí động vật (Phần 6)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top