loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Ôn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 30)

A. Câu hỏi



Câu 1: Giải thích vì sao cây có lá màu đỏ tía vẫn quang hợp được?

Câu 2: Ở cây xanh, ánh sáng được sử dụng cho quang hợp như thế nào?

Câu 3: Tại sao khi tổng hợp 1 phân tử Glucozo thực vật C4 tiêu tốn nhiều năng lượng hơn thực vật C3?

Câu 4: Người ta làm thí nghiệm như sau: Đặt 1 cây thực vật C3 và 1 cây thực vật C4( kí hiệu là A và B) vào 1 nhà kính được chiếu sáng với cường độ thích hợp, được cung cấp đầy đủ CO2 và có thể điều chỉnh lượng O2 0%- 21%. Tiến hành theo dõi cường độ quang hợp và kết quả thu được như sau:












Hàm lượng O2(%)Cường độ quang hợp ( mg CO2/ dm2. Giờ)
Cây ACây B
21%2540
0%4040


Em hãy cho biết cây A thuộc thực vật C3 hay C4?

Câu 5: Quá trình quang hợp có giải phóng nước. Vậy nước được giải phóng ở giai đoạn nào của quang hợp?

Câu 6: Chất độc A có tác dụng ức chế 1 loại enzim trong chu trình canvin của tế bào thực vật. Nếu xử lí tế bào đang quang hợp bằng chất độc A thì lượng oxi tạo ra từ tế bào này thay đổi như thế nào?

Câu 7: Cho 3 bình thủy tinh có nút kín. Mỗi bình B và C treo 1 cành cây có diện tích lá như nhau. Bình B đem chiếu sáng, bình B che tối trong 1 giờ. Sau đó láy cành lá ra và cho vào mỗi bình  1 lượng Ba(OH)2 như nhau. Lắc đều sao cho CO2 trong bình hấp thụ hết. Tiếp theo trung hòa Ba(OH)2 bằng HCl dư. Các số liệu thu được ở mỗi bình là: 21; 18; 16ml HCl cho mỗi bình.

a-      Nêu nguyên tắc của phương pháp xác định hàm lượng CO2 trong mỗi bình?

b-      Sắp xếp các bình A,B,C tương ứng với số liệu thu được và giải thích vì sao có kết quả như vậy?

Câu 8: Giải thích tại sao trong môi trường khí hậu nhiệt đới thì hiệu suất quang hợp ở thực vật C3 thấp hơn nhiều so với thực vật C4?

Câu 9:

a- Giải thích vì sao thực vật C4 có điểm bão hòa ánh sáng và điểm bão hòa To cao hơn thực vật C3?

b-Trình bày thí nghiệm chứng minh H2O được tạo ra từ pha tối quá trình quang hợp?


Câu 10:

a-  Tại sao khi gặp hạn năng suất quang hợp thường giảm?

b-Nguyên tố khoáng thiết yếu nào cần thiết cho cây họ đậu. Loại ánh sáng đơn sắc nào cần thiết cho loại cây này?

a-      Giải thích tại sao lá cây thuốc bỏng có vị chua khi hái vào buổi sáng nhưng lại nhạt khi hái vào buổi chiều?



B. Đáp án



Ôn tập Sinh học: Sinh lí thực vật (Phần 30)
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top