loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây


DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔN images (1)( PHẦN 7)


STT
DANH MỤC BÀI DỰ THI TÍCH HỢP LIÊN MÔNimages (1)( PHẦN 7)
Tải về
1TÍCH HỢP LIÊN MÔN - GDCD 7 :images (1) Bài 9: Tiết 11 Xây dựng gia đình văn hóa  (Gồm 11 trang)  ( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP ) Chi tiết
2TÍCH HỢP LIÊN MÔN – LỊCH SỬ 8:images (1)  Bài 10: Tiết 16 Trung quốc giữa thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX  (Gồm 11 trang) ( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP ) Chi tiết
3
TÍCH HỢP LIÊN MÔN – SINH HỌC 8: images (1)  Bài 63: Cơ sở khoa học của các biện pháp tránh thai  (Gồm 7 trang) 
 ( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP )

Chi tiết
4TÍCH HỢP LIÊN MÔN- ĐỊA LÝ 9: images (1) Bài 10- Thực hành vẽ và phân tích biểu đồ về sự thay đổi cơ cấu, diện tích gieo trồng phân theo các loại cây, sự tăng trưởng đàn gia súc, gia cầm. (Gồm 5 trang)  ( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP ) Chi tiết
5TÍCH HỢP LIÊN MÔN– HÓA HỌC 8:  images (1)“Không khí và sự cháy” (Gồm 9 trang)( Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên THCS tham dự thi dạy học tích hợp liên môn, soạn giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHUDSP ) Chi tiếtBài dự thi, giáo án tích hợp, giáo án tích hợp liên môn, THCS, Danh mục, Danh mục giáo án, Giáo án THCS
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top