loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKHSPUD LỊCH SỬ 10 - PHẦN 1

STT
ĐỀ TÀI NCKHSPUD LỊCH SỬ 10images (1) - PHẦN 1
TẢI VỀ
1 Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10:images (1)  Nâng cao hiệu quả dạy -  học lịch sử bằng cách kết hợp phương pháp truyền thống với công nghệ thông tin trong dạy học các bài về văn hóa việt nam  từ nguồn gốc đến thế kỉ XIX (Gồm 20 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)chi tiết
2Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10: images (1) Phương pháp khai thác kênh hình trong sách giáo khoa lịch sử nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục văn hoá dân tộc  cho học sinh lớp 10  (Gồm 11 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)chi tiết
3Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10:  images (1)Sử dụng công nghệ thông tin, sơ đồ hoá kiến thức trong dạy học lịch sử lớp 10   (Gồm 16 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)chi tiết
4Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10: images (1) Tìm hiểu thấm về phật giáo để phục  vụ việc giảng dạy lịch sử lớp 10 nâng cao – nội dung lịch sử ấn độ, và văn hóa Đại Việt  (Gồm 19 trang)( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)chi tiết
5
Đề tài NCKHSPUD Lịch sử 10:images (1)  Hiện đại hóa trong giảng dạy môn lịch sử  (Gồm 5 trang)
( Tài liệu dành cho giáo viên tham khảo viết đề tài NCKHSPUD, các chuyên đề nghiên cứu giảng dạy môn Lịch sử THPT)
chi tiết

SKKN, Đề tài NCKHSPUD, NCKHSPUD, SKKN Lịch sử 10, NCKHSPUD Lịch sử 10, Lịch sử 10, Lịch sử THPT,


Danh mục, Danh mục SKKN, Danh mục NCKHSPUD
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top