loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017
Bấm vào tên các tỉnh để xem
  
Mã tỉnh
Tỉnh/ Thành phố
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
Tỉnh Thái Nguyên (Đã có chuyên)
13
14
Tỉnh Sơn La (Chuyên)
15
Tỉnh Phú Thọ (Chuyên)
16
17
18
Tỉnh Bắc Giang - (Đã có)
19
21
Tỉnh Hải Dương - (Đã có)
22
Tỉnh Hưng Yên - (Đã có)
23
24
Tỉnh Hà Nam (Đã có)
25
Tỉnh Nam Định (Đã có chuyên)
26
Tỉnh Thái Bình (Đã có)
27
Tỉnh Ninh Bình - (Đã có)
28
29
Tỉnh Nghệ An (Đã có)
30
31
32
33
34
35
Tỉnh Quảng Ngãi (Đã có chuyên)
36
37
Tỉnh Bình Định  (Đã có)
38
Tỉnh Gia Lai (Chuyên)
39
Tỉnh Phú Yên (Đã có)
40
Tỉnh Đắk Lắk (Đã có chuyên)
41
Tỉnh Khánh Hoà (Đã có)
42
43
44
45
46
Tỉnh Tây Ninh (Đã có)
47
48
Tỉnh Đồng Nai (Đã có)
49
50
51
Tỉnh An giang (Chuyên)
52
53
Tỉnh Tiền Giang (Đã có)
54
55
56
Tỉnh Bến Tre (Chuyên)
57
Tỉnh Vĩnh Long (Đã có)
58
59
60
61
62
63
64

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem thi - Xem diem chuan - Soi diem chon truong|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top