loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Căn cứ Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Phổ thông Dân tộc nội trú (DTNT) ban hành kèm theo Thông tư số 01/2016/TT-BGDĐT ngày 15/01/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;


Căn cứ Qui chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;
Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về phương thức tuyển sinh vào các lớp đầu cấp THCS, THPT, GDTX cấp THPT năm học 2018-2019 tỉnh Vĩnh Phúc.
Căn cứ Quyết định số 649/QĐ-SGDĐT ngày 29/5/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc: Giao chỉ tiêu phát triển giáo dục THPT năm học 2018-2019;
Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-SGDĐT ngày 29/8/2018 của Giám đốc Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc về việc: Giao chỉ tiêu phát triển giáo dục phổ thông dân tộc nội trú năm học 2018-2019;
Căn cứ Hướng dẫn số 333/HD-SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở GD&ĐT về tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019;
Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019.


Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc qui định điểm sàn và hướng dẫn tuyển bổ sung vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 như sau:
Để xem điểm sàn xét tuyển, điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 tại Vĩnh Phúc bạn saonj tin như sau:

Cách 1. Soạn theo tên trường

Soạn HS dấucách VP Tên trường gửi 8785

Trong đó
- VP: là mã tỉnh Vĩnh Phúc
- Tên trường viết liền với VP và không có dấudấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT Bến Tre

Soạn: HS VPBENTRE gửi 8785

Cụ thể như sau

STT
TRƯỜNG
Soạn tin
1
Bến Tre
Soạn HS VPBENTRE gửi 8785
2
Bình Sơn
Soạn HS VPBINHSON gửi 8785
3
Bình Xuyên
Soạn HS VPBINHXUYEN gửi 8785
4
Đội Cấn
Soạn HS VPDOICAN gửi 8785
5
Đồng Đậu
Soạn HS VPDONGDAU gửi 8785
6
Hai Bà Trưng
Soạn HS VPHAIBATRUNG gửi 8785
7
Hồ Xuân Hương
Soạn HS VPHOXUANHUONG gửi 8785
8
Lê Xoay
Soạn HS VPLEXOAY gửi 8785
9
Liên Bảo
Soạn HS VPLIENBAO gửi 8785
10
Liên Sơn
Soạn HS VPLIENSON gửi 8785
11
Ngô Gia Tự
Soạn HS VPNGOGIATU gửi 8785
12
Nguyễn Duy Thì
Soạn HS VPNGUYENDUYTHI gửi 8785
13
Nguyễn Thái Học
Soạn HS VPNGUYENTHAIHOC gửi 8785
14
Nguyễn Thị Giang
Soạn HS VPNGUYENTHIGIANG gửi 8785
15
Nguyễn Viết Xuân
Soạn HS VPNGUYENVIETXUAN gửi 8785
16
Phạm Công Bình
Soạn HS VPPHAMCONGBINH gửi 8785
17
Phúc Yên
Soạn HS VPPHUCYEN gửi 8785
18
Quang Hà
Soạn HS VPQUANGHA gửi 8785
19
Sáng Sơn
Soạn HS VPSANGSON gửi 8785
20
Sông Lô
Soạn HS VPSONGLO gửi 8785
21
Tam Đảo
Soạn HS VPTAMDAO gửi 8785
22
Tam Đảo 2
Soạn HS VPTAMDAO2 gửi 8785
23
Tam Dương I
Soạn HS VPTAMDUONGI gửi 8785
24
Tam Dương II
Soạn HS VPTAMDUONGII gửi 8785
25
Thái Hòa
Soạn HS VPTHAIHOA gửi 8785
26
Trần Hưng Đạo
Soạn HS VPTRANHUNGDAO gửi 8785
27
Trần Nguyên Hãn
Soạn HS VPTRANNGUYENHAN gửi 8785
28
Trần Phú
Soạn HS VPTRANPHU gửi 8785
29
Triệu Thái
Soạn HS VPTRIEUTHAI gửi 8785
30
Văn Quán
Soạn HS VPVANQUAN gửi 8785
31
Vĩnh Tường
Soạn HS VPVINHTUONG gửi 8785
32
Vĩnh Yên
Soạn HS VPVINHYEN gửi 8785
33
Võ Thị Sáu
Soạn HS VPVOTHISAU gửi 8785
34
Xuân Hòa
Soạn HS VPXUANHOA gửi 8785
35
Yên Lạc
Soạn HS VPYENLAC gửi 8785
36
Yên Lạc 2
Soạn HS VPYENLAC2 gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường


Soạn HS dấucách Mã trường gửi 8785
Cụ thể như sau

STT
TRƯỜNG
Soạn tin
1
Bến Tre
35880
Soạn HS 35880 gửi 8785
2
Bình Sơn
35881
Soạn HS 35881 gửi 8785
3
Bình Xuyên
35882
Soạn HS 35882 gửi 8785
4
Đội Cấn
35883
Soạn HS 35883 gửi 8785
5
Đồng Đậu
35884
Soạn HS 35884 gửi 8785
6
Hai Bà Trưng
35885
Soạn HS 35885 gửi 8785
7
Hồ Xuân Hương
35886
Soạn HS 35886 gửi 8785
8
Lê Xoay
35887
Soạn HS 35887 gửi 8785
9
Liên Bảo
35888
Soạn HS 35888 gửi 8785
10
Liên Sơn
35889
Soạn HS 35889 gửi 8785
11
Ngô Gia Tự
35890
Soạn HS 35890 gửi 8785
12
Nguyễn Duy Thì
35891
Soạn HS 35891 gửi 8785
13
Nguyễn Thái Học
35892
Soạn HS 35892 gửi 8785
14
Nguyễn Thị Giang
35893
Soạn HS 35893 gửi 8785
15
Nguyễn Viết Xuân
35894
Soạn HS 35894 gửi 8785
16
Phạm Công Bình
35895
Soạn HS 35895 gửi 8785
17
Phúc Yên
35896
Soạn HS 35896 gửi 8785
18
Quang Hà
35897
Soạn HS 35897 gửi 8785
19
Sáng Sơn
35898
Soạn HS 35898 gửi 8785
20
Sông Lô
35899
Soạn HS 35899 gửi 8785
21
Tam Đảo
35900
Soạn HS 35900 gửi 8785
22
Tam Đảo 2
35901
Soạn HS 35901 gửi 8785
23
Tam Dương I
35902
Soạn HS 35902 gửi 8785
24
Tam Dương II
35903
Soạn HS 35903 gửi 8785
25
Thái Hòa
35904
Soạn HS 35904 gửi 8785
26
Trần Hưng Đạo
35905
Soạn HS 35905 gửi 8785
27
Trần Nguyên Hãn
35906
Soạn HS 35906 gửi 8785
28
Trần Phú
35907
Soạn HS 35907 gửi 8785
29
Triệu Thái
35908
Soạn HS 35908 gửi 8785
30
Văn Quán
35909
Soạn HS 35909 gửi 8785
31
Vĩnh Tường
35910
Soạn HS 35910 gửi 8785
32
Vĩnh Yên
35911
Soạn HS 35911 gửi 8785
33
Võ Thị Sáu
35912
Soạn HS 35912 gửi 8785
34
Xuân Hòa
35913
Soạn HS 35913 gửi 8785
35
Yên Lạc
35914
Soạn HS 35914 gửi 8785
36
Yên Lạc 2
35915
Soạn HS 35915 gửi 8785Hướng dẫn tuyển bổ sung đối với các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu
Căn cứ vào điểm sàn qui định cho từng địa bàn và kết quả thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2018-2019, Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường THPT chưa tuyển đủ chỉ tiêu thực hiện tuyển bổ sung như sau:
- Xét tuyển học sinh đủ điều kiện theo Hướng dẫn số 333/HD-SGDĐT ngày 11/4/2018 của Sở GD&ĐT. Học sinh nộp Giấy báo điểm (do sở GDĐT cấp) và đơn đăng ký đăng ký xét tuyển bổ sung (do trường cấp theo mẫu của Sở);
- Điểm xét tuyển bổ sung lấy từ cao đến thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu nhưng không được thấp hơn điểm chuẩn của trường.
- Học sinh thuộc đối tượng tuyển bổ sung phải cam kết học tại trường trong cả khóa học.
3. Lịch duyệt tuyển sinh
- Từ 07h00 đến 11h30 ngày 29/6/2018, các trường duyệt kết quả tuyển sinh lần 1 tại Sở GD&ĐT (phòng GDTrH). Nhập học cho học sinh trúng tuyển lần 1 từ ngày 30/6/2018 đến hết ngày 06/7/2018.
- Từ ngày 07/7/2018 đến hết ngày 11/7/2018: Học sinh nộp Phiếu báo điểm và đơn xin tuyển bổ sung tại các trường; ngày 12/7/2018 thực hiện công tác xét tuyển bổ sung tại các nhà trường; ngày 13/7/2018 các trường duyệt kết quả tuyển bổ sung tại Sở GD&ĐT.


Yêu cầu các trường THPT tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung hướng dẫn nêu trên, đồng thời niêm yết văn bản này tại bảng tin của nhà trường. Các vấn đề cần trao đổi trong quá trình thực hiện, liên hệ với Phòng GDTrH để được hướng dẫn.

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 
Vĩnh Phúc, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018,
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top