loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019

Liên quan
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019 tại thành phố Đà Nẵng bạn soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn: HS DN + Tên trường gửi 8785

Trong đó
DN: Là ký hiệu Đà Nẵng
Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Liên Chiểu
Soạn HS DNLIENCHIEU gửi 8785
TrườngTHPT
Soạn tin
CẩmLệ  
Soạn: HS DNCAMLE gửi 8785
HoàVang
Soạn: HS DNHOAVANG gửi 8785
HoàngHoaThám
Soạn: HS DNHOANGHOATHAM gửi 8785
LiênChiểu  
Soạn: HS DNLIENCHIEU gửi 8785
NgôQuyền   
Soạn: HS DNNGOQUYEN gửi 8785
NgũHànhSơn
Soạn: HS DNNGUHANHSON gửi 8785
NguyễnHiền 
Soạn: HS DNNGUYENHIEN gửi 8785
NguyễnKhuyến
Soạn: HS DNNGUYENKHUYEN gửi 8785
NguyễnThượngHiền  
Soạn: HS DNNGUYENTHUONGHIEN gửi 8785
NguyễnTrãi 
Soạn: HS DNNGUYENTRAI gửi 8785
ÔngIchKhiêm   
Soạn: HS DNONGICHKHIEM gửi 8785
PhạmPhúThứ
Soạn: HS DNPHAMPHUTHU gửi 8785
PhanChâuTrinh 
Soạn: HS DNPHANCHAUTRINH gửi 8785
PhanThànhTài  
Soạn: HS DNPHANTHANHTAI gửi 8785
TháiPhiên  
Soạn: HS DNTHAIPHIEN gửi 8785
ThanhKhê   
Soạn: HS DNTHANHKHE gửi 8785
TônThấtTùng   
Soạn: HS DNTONTHATTUNG gửi 8785
TrầnPhú
Soạn: HS DNTRANPHU gửi 8785
VõChíCông
Soạn: HS DNVOCHICONG gửi 8785


Liên quan

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785


STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Cẩm Lệ
30865
Soạn: HS 30865 gửi 8785
2
Hòa Vang
30866
Soạn: HS 30866 gửi 8785
3
Hoàng Hoa Thám
30867
Soạn: HS 30867 gửi 8785
4
Liên Chiểu
30868
Soạn: HS 30868 gửi 8785
5
Ngô Quyền
30869
Soạn: HS 30869 gửi 8785
6
Ngũ Hành Sơn
30870
Soạn: HS 30870 gửi 8785
7
Nguyễn Hiền
30871
Soạn: HS 30871 gửi 8785
8
Nguyễn Thượng Hiền
30872
Soạn: HS 30872 gửi 8785
9
Nguyễn Trãi
30873
Soạn: HS 30873 gửi 8785
10
Ông Ích Khiêm
30874
Soạn: HS 30874 gửi 8785
11
Phạm Phú Thứ
30875
Soạn: HS 30875 gửi 8785
12
Phan Châu Trinh
30876
Soạn: HS 30876 gửi 8785
13
Phan Thành Tài
30877
Soạn: HS 30877 gửi 8785
14
Thái Phiên
30878
Soạn: HS 30878 gửi 8785
15
Thanh Khê
30879
Soạn: HS 30879 gửi 8785
16
Tôn Thất Tùng
30880
Soạn: HS 30880 gửi 8785
17
Trần Phú
30881
Soạn: HS 30881 gửi 8785
18
Võ Chí Công
30882
Soạn: HS 30882 gửi 8785
19
Nguyễn Khuyến
33731
Soạn: HS 33731 gửi 8785

Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HS 30883 gửi 8785
Chuyên Vật lý
Soạn: HS 30884 gửi 8785
Chuyên Hóa học
Soạn: HS 30885 gửi 8785
Chuyên Sinh học
Soạn: HS 30886 gửi 8785
Chuyên Ngữ văn
Soạn: HS 30887 gửi 8785
Chuyên Lịch sử
Soạn: HS 30888 gửi 8785
Chuyên Địa lý
Soạn: HS 30889 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
Soạn: HS 30890 gửi 8785
Chuyên Tin học
Soạn: HS 30891 gửi 8785
Chuyên Tiếng Pháp
Soạn: HS 30892 gửi 8785
Chuyên Tiếng Nhật
Soạn: HS 30893 gửi 8785

Lưu ý: Dữ liệu trong hệ thống của chúng tôi là dữ liệu do chúng tôi dự kiến. Để đưa ra số liệu điểm chuẩn dự kiến, chúng tôi căn cứ vào điểm chuẩn năm trước, phương ánn thi năm 2018, số liệu đăng ký thi năm 2018. Khi có điểm chuẩn chính thức chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.
Liên quan
Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Đà Nẵng năm học 2018-2019 bấm vào đây

điểm chuẩn, Đà Nẵng, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top