loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai  năm học 2018-2019 bấm vào dây

Cách 1. Soạn tin theo tên trường
Soạn DNATên trường gửi 8785Trong đó

- DNA: là ký hiệu tỉnh Đồng Nai

- Tên trường viết liền, không dấu


STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Chu Văn An
Soạn: HS DNACHUVANAN gửi 8785
3
Đoàn Kết
Soạn: HS DNADOANKET gửi 8785
5
Lê Hồng Phong
Soạn: HS DNALEHONGPHONG gửi 8785
6
Long Khánh
Soạn: HS DNALONGKHANH gửi 8785
7
Long Thành
Soạn: HS DNALONGTHANH gửi 8785
8
Nam Hà
Soạn: HS DNANAMHA gửi 8785
9
Ngô Quyền
Soạn: HS DNANGOQUYEN gửi 8785
10
Ngô Sĩ Liên
Soạn: HS DNANGOSILIEN gửi 8785
11
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS DNANGUYENHUUCANH gửi 8785
12
Nguyễn Trãi
Soạn: HS DNANGUYENTRAI gửi 8785
13
Phước Thiền
Soạn: HS DNAPHUOCTHIEN gửi 8785
14
Sông Ray
Soạn: HS DNASONGRAY gửi 8785
15
Tam Hiệp
Soạn: HS DNATAMHIEP gửi 8785
18
Thống Nhất
Soạn: HS DNATHONGNHAT gửi 8785
19
Thống Nhất A
Soạn: HS DNATHONGNHATA gửi 8785
20
Trấn Biên
Soạn: HS DNATRANBIEN gửi 8785
21
Trị An
Soạn: HS DNATRIAN gửi 8785
22
Xuân Lộc
Soạn: HS DNAXUANLOC gửi 8785
23
Thực hành sư phạm
Soạn: HS DNATHUCHANHSUPHAM gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Trường THPT
Soạn tin
Chu Văn An
Soạn: HS 30830 gửi 8785
Điểu Cải
Soạn: HS 30831 gửi 8785
Đoàn Kết
Soạn: HS 30832 gửi 8785
Kiệm Tân
Soạn: HS 30833 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS 30834 gửi 8785
Long Khánh
Soạn: HS 30835 gửi 8785
Long Thành
Soạn: HS 30836 gửi 8785
Nam Hà
Soạn: HS 30837 gửi 8785
Ngô Quyền
Soạn: HS 30838 gửi 8785
Ngô Sĩ Liên
Soạn: HS 30839 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS 30840 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 30841 gửi 8785
Phước Thiền
Soạn: HS 30842 gửi 8785
Sông Ray
Soạn: HS 30843 gửi 8785
Tam Hiệp
Soạn: HS 30844 gửi 8785
Tam Phước
Soạn: HS 30845 gửi 8785
Tân Phú
Soạn: HS 30846 gửi 8785
Thống Nhất A
Soạn: HS 30847 gửi 8785
Thống Nhất B
Soạn: HS 30848 gửi 8785
Trấn Biên
Soạn: HS 30849 gửi 8785
Trị An
Soạn: HS 30850 gửi 8785
Vĩnh Cửu
Soạn: HS 30851 gửi 8785
Võ Trường Toản
Soạn: HS 30852 gửi 8785
Xuân Lộc
Soạn: HS 30853 gửi 8785
Chuyên Lương Thế Vinh 30854 Soạn: HS 30854 gửi 8786
Thực hành sư phạm 30855 Soạn: HS 30855 gửi 8787Xem điểm chuẩn trúng tuyển trường chuyên Lương Thế Vinh (Chính thức)

Soạn: HS mãmônchuyên gửi 8785

STT
Chuyên Lương Thế Vinh
Soạn tin
1
chuyên Toán
33432
Soạn: HS 33432 gửi 8785
2
chuyên Lý
33433
Soạn: HS 33433 gửi 8785
3
chuyên Hóa
33434
Soạn: HS 33434 gửi 8785
4
chuyên Sinh
33435
Soạn: HS 33435 gửi 8785
5
chuyên Tin
33436
Soạn: HS 33436 gửi 8785
6
chuyên Anh
33437
Soạn: HS 33437 gửi 8785
7
chuyên Pháp
33438
Soạn: HS 33438 gửi 8785
8
chuyên Văn
33439
Soạn: HS 33439 gửi 8785
9
chuyên Sử
33440
Soạn: HS 33440 gửi 8785
10
chuyên Địa
33441
Soạn: HS 33441 gửi 8785
11
không chuyên
33442
Soạn: HS 33442 gửi 8785

Lưu ý: Dữ liệu trong hệ thống của chúng tôi là dữ liệu do chúng tôi dự kiến. Để đưa ra số liệu điểm chuẩn dự kiến, chúng tôi căn cứ vào điểm chuẩn năm trước, phương ánn thi năm 2018, số liệu đăng ký thi năm 2018. Khi có điểm chuẩn chính thức chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Đồng Nai  năm học 2018-2019 bấm vào dây
điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Đồng Nai, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10,
Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Nai năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Đồng Nai  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top