loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2019-2020

- Ngày 20-7, Sở Giáo dục và Đào tạo công bố điểm chuẩn vào lớp 10 của 33 trường THPT công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2018-2019. 
Theo kế hoạch, các trường công bố danh sách thí sinh trúng tuyển sáng ngày 21-7, nhập học từ ngày 1-8 đến ngày 6-8-2018.

 Những học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập có nguyện vọng học tại trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trực thuộc Sở hoặc trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh nộp học bạ xét tuyển từ nay đến hết ngày 5-8-2018.

Dưới đây, chúng tôi đã cập nhật đầy đủ lên hệ thống điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2018-2019. Để xem điểm chuẩn bạn làm như sau

Cách 1. Soạn tin theo tên trường


Soạn HS BGTêntrường gửi 8785
Trong đó
BG là ký hiệu của Bắc Giang
Tên trường: Viết không dấu, liền nhau
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường THPT Bố Hạ - Bắc Giang, Soạn tin như sau


Soạn HS BGBOHA gửi 8785


Tên trường THPT
Soạn tin
Bố Hạ
Soạn HS BGBOHA gửi 8785
Cẩm Lý
Soạn HS BGCAMLY gửi 8785
Hiệp Hoà 1
Soạn HS BGHIEPHOA1 gửi 8785
Hiệp Hoà 2
Soạn HS BGHIEPHOA2 gửi 8785
Hiệp Hoà 3
Soạn HS BGHIEPHOA3 gửi 8785
Hiệp Hòa 4
Soạn HS BGHIEPHOA4 gửi 8785
Lạng Giang 1
Soạn HS BGLANGGIANG1 gửi 8785
Lạng Giang 2
Soạn HS BGLANGGIANG2 gửi 8785
Lạng Giang 3
Soạn HS BGLANGGIANG3 gửi 8785
Lục Nam
Soạn HS BGLUCNAM gửi 8785
Lục Ngạn 1
Soạn HS BGLUCNGAN1 gửi 8785
Lục Ngạn 2
Soạn HS BGLUCNGAN2 gửi 8785
Lục ngạn 3
Soạn HS BGLUCNGAN3 gửi 8785
Lục Ngạn 4
Soạn HS BGLUCNGAN4 gửi 8785
Lý Thường Kiệt
Soạn HS BGLYTHUONGKIET gửi 8785
Mỏ Trạng
Soạn HS BGMOTRANG gửi 8785
Ngô Sỹ Liên
Soạn HS BGNGOSYLIEN gửi 8785
Nhã Nam
Soạn HS BGNHANAM gửi 8785
Phương Sơn
Soạn HS BGPHUONGSON gửi 8785
Sơn Động 1
Soạn HS BGSONDONG1 gửi 8785
Sơn Động 2
Soạn HS BGSONDONG2 gửi 8785
Sơn Động 3
Soạn HS BGSONDONG3 gửi 8785
Tân Yên 1
Soạn HS BGTANYEN1 gửi 8785
Tân Yên 2
Soạn HS BGTANYEN2 gửi 8785
Thái Thuận
Soạn HS BGTHAITHUAN gửi 8785
Tứ Sơn
Soạn HS BGTUSON gửi 8785
Việt Yên 1
Soạn HS BGVIETYEN1 gửi 8785
Việt Yên 2
Soạn HS BGVIETYEN2 gửi 8785
Yên Dũng 1
Soạn HS BGYENDUNG1 gửi 8785
Yên Dũng 2
Soạn HS BGYENDUNG2 gửi 8785
Yên Dũng 3
Soạn HS BGYENDUNG3 gửi 8785
Yên Thế
Soạn HS BGYENTHE gửi 8785
Giáp Hải
Soạn HS BGGIAPHAI gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo Mã trường
Soạn: HS Mã trường gửi 8785

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
Bố Hạ
Soạn HS 30484 gửi 8785
2
Cẩm Lý
Soạn HS 30485 gửi 8785
3
Hiệp Hoà 1
Soạn HS 30486 gửi 8785
4
Hiệp Hoà 2
Soạn HS 30487 gửi 8785
5
Hiệp Hoà 3
Soạn HS 30488 gửi 8785
6
Hiệp Hòa 4
Soạn HS 30489 gửi 8785
7
Lạng Giang 1
Soạn HS 30490 gửi 8785
8
Lạng Giang 2
Soạn HS 30491 gửi 8785
9
Lạng Giang 3
Soạn HS 30492 gửi 8785
10
Lục Nam
Soạn HS 30493 gửi 8785
11
Lục Ngạn 1
Soạn HS 30494 gửi 8785
12
Lục Ngạn 2
Soạn HS 30495 gửi 8785
13
Lục ngạn 3
Soạn HS 30496 gửi 8785
14
Lục Ngạn 4
Soạn HS 30497 gửi 8785
15
Lý Thường Kiệt
Soạn HS 30498 gửi 8785
16
Mỏ Trạng
Soạn HS 30499 gửi 8785
17
Ngô Sỹ Liên
Soạn HS 30500 gửi 8785
18
Nhã Nam
Soạn HS 30501 gửi 8785
19
Phương Sơn
Soạn HS 30502 gửi 8785
20
Sơn Động 1
Soạn HS 30503 gửi 8785
21
Sơn Động 2
Soạn HS 30504 gửi 8785
22
Sơn Động 3
Soạn HS 30505 gửi 8785
23
Tân Yên 1
Soạn HS 30506 gửi 8785
24
Tân Yên 2
Soạn HS 30507 gửi 8785
25
Thái Thuận
Soạn HS 30508 gửi 8785
26
Tứ Sơn
Soạn HS 30509 gửi 8785
27
Việt Yên 1
Soạn HS 30510 gửi 8785
28
Việt Yên 2
Soạn HS 30511 gửi 8785
29
Yên Dũng 1
Soạn HS 30512 gửi 8785
30
Yên Dũng 2
Soạn HS 30513 gửi 8785
31
Yên Dũng 3
Soạn HS 30514 gửi 8785
32
Yên Thế
Soạn HS 30515 gửi 8785
33
Giáp Hải
Soạn HS 30516 gửi 8785

Điểm chuẩn chuyên Bắc Giang 2017-2018


Trường Chuyên Bắc Giang
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn HS 30517 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn HS 30518 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn HS 30519 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn HS 30520 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn HS 30521 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn HS 30522 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn HS 30523 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn HS 30524 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn HS 30525 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn HS 30526 gửi 8785
Tiếng Trung chuyên
Soạn HS 30527 gửi 8785Để biết điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016-2017 của các trường THPT Tại Bắc Giang, bạn soạn tin như sau:


I. Điểm chuẩn trường chuyên Tỉnh Bắc Giang năm học 2016-2017


Trường Chuyên Bắc Giang
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn HS 23269 gửi 8785
Tin học chuyên
Soạn HS 23270 gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn HS 23271 gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn HS 23272 gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn HS 23273 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn HS 23274 gửi 8785
Sử chuyên
Soạn HS 23275 gửi 8785
Địa chuyên
Soạn HS 23276 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn HS 23277 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn HS 23278 gửi 8785
Tiếng Pháp chuyên
Soạn HS 23279 gửi 8785


II. Điểm chuẩn các trường THPT Không chuyên tại Bắc Giang

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bố Hạ
Soạn HS 23738 gửi 8785
2
Cẩm Lý
Soạn HS 23739 gửi 8785
3
Hiệp Hoà số 1
Soạn HS 23740 gửi 8785
4
Hiệp Hoà số 2
Soạn HS 23741 gửi 8785
5
Hiệp Hoà số 3
Soạn HS 23742 gửi 8785
6
Hiệp Hòa số 4
Soạn HS 23743 gửi 8785
7
Lạng Giang số 1
Soạn HS 23744 gửi 8785
8
Lạng Giang số 2
Soạn HS 23745 gửi 8785
9
Lạng Giang số 3
Soạn HS 23746 gửi 8785
10
Lục Nam
Soạn HS 23747 gửi 8785
11
Lục Ngạn số 1
Soạn HS 23748 gửi 8785
12
Lục Ngạn số 2
Soạn HS 23749 gửi 8785
13
Lục ngạn số 3
Soạn HS 23750 gửi 8785
14
Lục Ngạn số 4
Soạn HS 23751 gửi 8785
15
Lý Thường Kiệt
Soạn HS 23752 gửi 8785
16
Mỏ Trạng
Soạn HS 23753 gửi 8785
17
Ngô Sỹ Liên
Soạn HS 23754 gửi 8785
18
Nhã Nam
Soạn HS 23755 gửi 8785
19
Phương Sơn
Soạn HS 23756 gửi 8785
20
Sơn Động số 1
Soạn HS 23757 gửi 8785
21
Sơn Động số 2
Soạn HS 23758 gửi 8785
22
Sơn Động số 3
Soạn HS 23759 gửi 8785
23
Tân Yên số 1
Soạn HS 23760 gửi 8785
24
Tân Yên số 2
Soạn HS 23761 gửi 8785
25
Thái Thuận
Soạn HS 23762 gửi 8785
26
Tứ Sơn
Soạn HS 23763 gửi 8785
27
Việt Yên số 1
Soạn HS 23764 gửi 8785
28
Việt Yên số 2
Soạn HS 23765 gửi 8785
29
Yên Dũng số 1
Soạn HS 23766 gửi 8785
30
Yên Dũng số 2
Soạn HS 23767 gửi 8785
31
Yên Dũng số 3
Soạn HS 23768 gửi 8785
32
Yên Thế
Soạn HS 23769 gửi 8785
33
Giáp Hải
Soạn HS 23770 gửi 8785

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2019-2020

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Bắc Giang năm học 2019-2020 bấm vào đây
điểm chuẩn, Bắc Giang, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top