loading...
Điểm chuẩn vào lớp 10 TP. Hải Phòng năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 tại  TP. Hải Phòng bạn soạn tin như sau:

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 

Qua phân tích điểm chuẩn hàng năm của Hải Phòng, tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 của Hải Phòng chúng tôi đưa ra dự kiến điểm chuẩn mỗi trường năm học 2017-2018. Để xem dự kiến của chúng tôi, bạn soạn tin như sau: (Lưu ý, dự kiến chỉ để tham khảo)

STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Dương
33509
Soạn HS daucach 33509 gửi 8785
2
An Lão
33510
Soạn HS daucach 33510 gửi 8785
3
Bạch Đằng
33511
Soạn HS daucach 33511 gửi 8785
4
Cộng Hiền
33512
Soạn HS daucach 33512 gửi 8785
5
Đồ Sơn
33513
Soạn HS daucach 33513 gửi 8785
6
Đồng Hòa
33514
Soạn HS daucach 33514 gửi 8785
7
Hải An
33515
Soạn HS daucach 33515 gửi 8785
8
Hồng Bàng
33516
Soạn HS daucach 33516 gửi 8785
9
Hùng Thắng
33517
Soạn HS daucach 33517 gửi 8785
10
Kiến An
33518
Soạn HS daucach 33518 gửi 8785
11
Kiến Thụy
33519
Soạn HS daucach 33519 gửi 8785
12
Lê Chân
33520
Soạn HS daucach 33520 gửi 8785
13
Lê Hồng Phong
33521
Soạn HS daucach 33521 gửi 8785
14
Lê Ích Mộc
33522
Soạn HS daucach 33522 gửi 8785
15
Lê Quý Đôn
33523
Soạn HS daucach 33523 gửi 8785
16
Lý Thường Kiệt
33524
Soạn HS daucach 33524 gửi 8785
17
Mạc Đĩnh Chi
33525
Soạn HS daucach 33525 gửi 8785
18
Ngô Quyền
33526
Soạn HS daucach 33526 gửi 8785
19
Nguyễn Bình Khiêm
33527
Soạn HS daucach 33527 gửi 8785
20
Nguyễn Đức Cảnh
33528
Soạn HS daucach 33528 gửi 8785
21
Nguyễn Khuyến
33529
Soạn HS daucach 33529 gửi 8785
22
Nguyễn Trãi
33530
Soạn HS daucach 33530 gửi 8785
23
Nhữ Văn Lan
33531
Soạn HS daucach 33531 gửi 8785
24
Phạm Ngũ Lão
33532
Soạn HS daucach 33532 gửi 8785
25
Phan Đăng Lưu
33533
Soạn HS daucach 33533 gửi 8785
26
Quang Trung
33534
Soạn HS daucach 33534 gửi 8785
27
Quốc Tuấn
33535
Soạn HS daucach 33535 gửi 8785
28
Thái Phiên
33536
Soạn HS daucach 33536 gửi 8785
29
Thụy Hương
33537
Soạn HS daucach 33537 gửi 8785
30
Thủy Sơn
33538
Soạn HS daucach 33538 gửi 8785
31
Tiên Lãng
33539
Soạn HS daucach 33539 gửi 8785
32
Tô Hiệu
33540
Soạn HS daucach 33540 gửi 8785
33
Toàn Thắng
33541
Soạn HS daucach 33541 gửi 8785
34
Trần Hưng Đạo
33542
Soạn HS daucach 33542 gửi 8785
35
Trần Nguyên Hãn
33543
Soạn HS daucach 33543 gửi 8785
36
Vĩnh Bảo
33544
Soạn HS daucach 33544 gửi 8785
37
Nội trú Đồ Sơn
33545
Soạn HS daucach 33545 gửi 8785

  
STT
Chuyên Trần Phú
Soạn tin
1
Toán chuyên
33546
Soạn HS daucach 33546 gửi 8785
2
Lý chuyên
33547
Soạn HS daucach 33547 gửi 8785
3
Hóa chuyên
33548
Soạn HS daucach 33548 gửi 8785
4
Sinh chuyên
33549
Soạn HS daucach 33549 gửi 8785
5
Tin chuyên
33550
Soạn HS daucach 33550 gửi 8785
6
Lớp Tự nhiên
33551
Soạn HS daucach 33551 gửi 8785
7
Văn chuyên
33552
Soạn HS daucach 33552 gửi 8785
8
Anh chuyên
33553
Soạn HS daucach 33553 gửi 8785
9
Nga chuyên
33554
Soạn HS daucach 33554 gửi 8785
10
Pháp chuyên
33555
Soạn HS daucach 33555 gửi 8785
11
Trung chuyên
33556
Soạn HS daucach 33556 gửi 8785
12
Lớp Xã hội
33557
Soạn HS daucach 33557 gửi 8785
13
Nhật chuyên
33558
Soạn HS daucach 33558 gửi 8785

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  Hải Phòng năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại  TP. Hồ Chí Minh  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Hoặc bạn có thể xem xếp thứ tự các trường THPT theo điểm chuẩn vào lớp 10 tại đây (bấm để xem)

Để xem điểm chuẩn mỗi trường, bạn soạn tin như sau:
STT
Tên trường
Soạn tin
1
An Dương
Soạn: HS 23634 gửi 8785
2
An Lão
Soạn: HS 23635 gửi 8785
3
Bạch Đằng
Soạn: HS 23636 gửi 8785
4
Cộng Hiền
Soạn: HS 23637 gửi 8785
5
Đồ Sơn
Soạn: HS 23638 gửi 8785
6
Đồng Hòa
Soạn: HS 23639 gửi 8785
7
Hải An
Soạn: HS 23640 gửi 8785
8
Hồng Bàng
Soạn: HS 23641 gửi 8785
9
Hùng Thắng
Soạn: HS 23642 gửi 8785
10
Kiến An
Soạn: HS 23643 gửi 8785
11
Kiến Thụy
Soạn: HS 23644 gửi 8785
12
Lê Chân
Soạn: HS 23645 gửi 8785
13
Lê Hồng Phong
Soạn: HS 23646 gửi 8785
14
Lê Ích Mộc
Soạn: HS 23647 gửi 8785
15
Lê Quý Đôn
Soạn: HS 23648 gửi 8785
16
Lý Thường Kiệt
Soạn: HS 23649 gửi 8785
17
Mạc Đĩnh Chi
Soạn: HS 23650 gửi 8785
18
Ngô Quyền
Soạn: HS 23651 gửi 8785
19
Nguyễn Bình Khiêm
Soạn: HS 23652 gửi 8785
20
Nguyễn Đức Cảnh
Soạn: HS 23653 gửi 8785
21
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 23654 gửi 8785
22
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 23655 gửi 8785
23
Nhữ Văn Lan
Soạn: HS 23656 gửi 8785
24
Phạm Ngũ Lão
Soạn: HS 23657 gửi 8785
25
Phan Đăng Lưu
Soạn: HS 23658 gửi 8785
26
Quang Trung
Soạn: HS 23659 gửi 8785
27
Quốc Tuấn
Soạn: HS 23660 gửi 8785
28
Thái Phiên
Soạn: HS 23661 gửi 8785
29
Thụy Hương
Soạn: HS 23662 gửi 8785
30
Thủy Sơn
Soạn: HS 23663 gửi 8785
31
Tiên Lãng
Soạn: HS 23664 gửi 8785
32
Tô Hiệu
Soạn: HS 23665 gửi 8785
33
Toàn Thắng
Soạn: HS 23666 gửi 8785
34
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS 23667 gửi 8785
35
Trần Nguyên Hãn
Soạn: HS 23668 gửi 8785
36
Vĩnh Bảo
Soạn: HS 23669 gửi 8785
37
Nội trú Đồ Sơn
Soạn: HS 23670 gửi 8785
37
Chuyên Trần Phú
Soạn: HS  gửi 8785
38
Toán chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23671 gửi 8785
39
Lý chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23672 gửi 8785
40
Hóa chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23673 gửi 8785
41
Sinh chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23674 gửi 8785
42
Tin chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23675 gửi 8785
43
Lớp Tự nhiên-Trần Phú
Soạn: HS 23676 gửi 8785
44
Văn chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23677 gửi 8785
45
Anh chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23678 gửi 8785
46
Nga chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23679 gửi 8785
47
Pháp chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23680 gửi 8785
48
Trung chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23681 gửi 8785
49
Lớp Xã hội-Trần Phú
Soạn: HS 23682 gửi 8785
50
Nhật chuyên-Trần Phú
Soạn: HS 23683 gửi 8785
Kết quả xổ số toàn quốc
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH daucach tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA daucach tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB daucach tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC daucach tentinh gửi 8785
(Tên tỉnh viết liền, không dấu. Ví dụ Hanoi, HN, cantho ...)
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem thi - Xem diem chuan - Soi diem chon truong|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top