loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Đã có điểm chuẩn trúng tuyển lớp 10 Tỉnh Bình Dương năm học 2019-2020

Sở GD Bình Dương đã công bố điểm chuẩn lớp 10 năm 2018. 

Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2018-2019  Tỉnh Bình Dương bạn soạn tin nhưsau:
Cách 1.  Soạn HS BD+Tên trường gửi 8785

Trong đó
BD là ký hiệu của Bình Dương
Tên trường viết liền, không có dấu tiếng Việt. Chữ hoa hay thường đều được.

Ví dụ: Bạn muốn xem điểm chuẩn trường Phan Bội Châu - Bình Dương, bạn soạn tin như sau
Soạn HS BDPHANBOICHAU gửi 8785
Trường THPT
Soạn tin
An Mỹ
Soạn: HS BDANMY gửi 8785
Bến Cát
Soạn: HS BDBENCAT gửi 8785
Bình An
Soạn: HS BDBINHAN gửi 8785
Bình Phú
Soạn: HS BDBINHPHU gửi 8785
Bàu Bàng
Soạn: HS BDBAUBANG gửi 8785
Dầu Tiếng
Soạn: HS BDDAUTIENG gửi 8785
Dĩ An
Soạn: HS BDDIAN gửi 8785
Huỳnh Văn Nghệ
Soạn: HS BDHUYNHVANNGHE gửi 8785
Long Hòa
Soạn: HS BDLONGHOA gửi 8785
Lê Lợi
Soạn: HS BDLELOI gửi 8785
Nguyễn An Ninh
Soạn: HS BDNGUYENANNINH gửi 8785
Nguyễn Đình    Chiểu
Soạn: HS BDNGUYENDINH   CHIEU gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS BDNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS BDNGUYENTRAI gửi 8785
Phước Vĩnh
Soạn: HS BDPHUOCVINH gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS BDPHANBOICHAU gửi 8785
Phước Hòa
Soạn: HS BDPHUOCHOA gửi 8785
Tân Bình
Soạn: HS BDTANBINH gửi 8785
Tân Phước Khánh
Soạn: HS BDTANPHUOCKHANH gửi 8785
Tây Nam
Soạn: HS BDTAYNAM gửi 8785
Tây Sơn
Soạn: HS BDTAYSON gửi 8785
Thái Hoà
Soạn: HS BDTHAIHOA gửi 8785
Thanh Tuyền
Soạn: HS BDTHANHTUYEN gửi 8785
Thường Tân
Soạn: HS BDTHUONGTAN gửi 8785
Trần Văn Ơn
Soạn: HS BDTRANVANON gửi 8785
Trịnh Hoài Đức
Soạn: HS BDTRINHHOAIDUC gửi 8785
Võ Minh Đức
Soạn: HS BDVOMINHDUC gửi 8785

Cách 2. Soạn HS Mãtrường gửi 8785

STT
Trường THPT
Soạn tin
1
An Mỹ
Soạn: HS 30340 gửi 8785
2
Bến Cát
Soạn: HS 30341 gửi 8785
3
Bình An
Soạn: HS 30342 gửi 8785
4
Bình Phú
Soạn: HS 30343 gửi 8785
5
Bàu Bàng
Soạn: HS 30344 gửi 8785
6
Dầu Tiếng
Soạn: HS 30345 gửi 8785
7
Dĩ An
Soạn: HS 30346 gửi 8785
8
Huỳnh Văn Nghệ
Soạn: HS 30347 gửi 8785
9
Long Hòa
Soạn: HS 30348 gửi 8785
10
Lê Lợi
Soạn: HS 30349 gửi 8785
11
Nguyễn An Ninh
Soạn: HS 30350 gửi 8785
12
Nguyễn Đình    Chiểu
Soạn: HS 30351 gửi 8785
13
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 30352 gửi 8785
14
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 30353 gửi 8785
15
Phước Vĩnh
Soạn: HS 30354 gửi 8785
16
Phan Bội Châu
Soạn: HS 30355 gửi 8785
17
Phước Hòa
Soạn: HS 30356 gửi 8785
18
Tân Bình
Soạn: HS 30357 gửi 8785
19
Tân Phước Khánh
Soạn: HS 30358 gửi 8785
20
Tây Nam
Soạn: HS 30359 gửi 8785
21
Tây Sơn
Soạn: HS 30360 gửi 8785
22
Thái Hoà
Soạn: HS 30361 gửi 8785
23
Thanh Tuyền
Soạn: HS 30362 gửi 8785
24
Thường Tân
Soạn: HS 30363 gửi 8785
25
Trần Văn Ơn
Soạn: HS 30364 gửi 8785
26
Trịnh Hoài Đức
Soạn: HS 30365 gửi 8785
27
Võ Minh Đức
Soạn: HS 30366 gửi 8785

Điểm chuẩn Chuyên Hùng Vương - Bình Dương 2017

Chuyên Hùng Vương
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HS BDCHUYENTOAN gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn: HS BDCHUYENTIN gửi 8785
Chuyên Lí
Soạn: HS BDCHUYENLI gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn: HS BDCHUYENHOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn: HS BDCHUYENSINH gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn: HS BDCHUYENANH gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn: HS BDCHUYENVAN gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn: HS BDCHUYENSU gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn: HS BDCHUYENDIA gửi 8785

Hoặc soạn tin như sau

Chuyên Hùng Vương
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn: HS 30367 gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn: HS 30368 gửi 8785
Chuyên Lí
Soạn: HS 30369 gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn: HS 30370 gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn: HS 30371 gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn: HS 30372 gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn: HS 30373 gửi 8785
Chuyên Sử
Soạn: HS 30374 gửi 8785
Chuyên Địa
Soạn: HS 30375 gửi 8785

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Dương năm học 2019-2020
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Bình Dương năm học 2019-2020 
điểm chuẩn, Bình Dương, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
Lưu ý: Tin nhắn trả về gồm: Điểm chuẩn nguyện vọng 1, điểm chuẩn nguyện vọng 2, Xếp thứ tự điểm chuẩn so với các trường trong tỉnh, Số trường cùng điểm chuẩn
Để biết điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Bình Dương, bạn soạn tin theo quy ước như sau
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
An Mỹ
Soạn: HS 23875 gửi 8785
2
Bến Cát
Soạn: HS 23876 gửi 8785
3
Bình An
Soạn: HS 23877 gửi 8785
4
Bình Phú
Soạn: HS 23878 gửi 8785
5
Bàu Bàng
Soạn: HS 23879 gửi 8785
6
Dầu Tiếng
Soạn: HS 23880 gửi 8785
7
Dĩ An
Soạn: HS 23881 gửi 8785
8
Huỳnh Văn Nghệ
Soạn: HS 23882 gửi 8785
9
Long Hòa
Soạn: HS 23883 gửi 8785
10
Lê Lợi
Soạn: HS 23884 gửi 8785
11
Nguyễn An Ninh
Soạn: HS 23885 gửi 8785
12
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn: HS 23886 gửi 8785
13
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 23887 gửi 8785
14
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 23888 gửi 8785
15
Phước Vĩnh
Soạn: HS 23889 gửi 8785
16
Phan Bội Châu
Soạn: HS 23890 gửi 8785
17
Phước Hòa
Soạn: HS 23891 gửi 8785
18
Tân Bình
Soạn: HS 23892 gửi 8785
19
Tân Phước Khánh
Soạn: HS 23893 gửi 8785
20
Tây Nam
Soạn: HS 23894 gửi 8785
21
Tây Sơn
Soạn: HS 23895 gửi 8785
22
Thái Hoà
Soạn: HS 23896 gửi 8785
23
Thanh Tuyền
Soạn: HS 23897 gửi 8785
24
Thường Tân
Soạn: HS 23898 gửi 8785
25
Trần Văn Ơn
Soạn: HS 23899 gửi 8785
26
Trịnh Hoài Đức
Soạn: HS 23900 gửi 8785
27
Võ Minh Đức
Soạn: HS 23901 gửi 8785

STT
Chuyên Hùng Vương
Soạn tin
1
Chuyên Toán
Soạn: HS 23902 gửi 8785
2
Chuyên Tin
Soạn: HS 23903 gửi 8785
3
Chuyên Lí
Soạn: HS 23904 gửi 8785
4
Chuyên Hóa
Soạn: HS 23905 gửi 8785
5
Chuyên Sinh
Soạn: HS 23906 gửi 8785
6
Chuyên Anh
Soạn: HS 23907 gửi 8785
7
Chuyên văn
Soạn: HS 23908 gửi 8785
8
Chuyên Sử
Soạn: HS 23909 gửi 8785
9
Chuyên địa
Soạn: HS 23910 gửi 8785
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top