loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 An Giang năm học 2018-2019
Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ dữ liệu lên hệ thống
Xem Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 An Giang  năm học 2018-2019 Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS AGTentruong gửi đến 8785
Trong đó
AG: là chữ viết tắt của An Giang
Tên trường:  Là tên trường bạn muốn xem điểm, viết Tiếng Việt không dấu, Các chữ viết liền
Ví dụ: Bạn xem điểm chuẩn trường THPT An Phú - Tỉnh An Giang
Soạn tin như sau: 
Soạn HS AGANPHU gửi đến 8785


Tên trường THPT
Soạn tin
An Phú
Soạn: HS AGANPHU gửi 8785
An Phú 2
Soạn: HS AGANPHU2 gửi 8785
Ba Chúc
Soạn: HS AGBACHUC gửi 8785
Bình Mỹ
Soạn: HS AGBINHMY gửi 8785
Bình Long
Soạn: HS AGBINHLONG gửi 8785
Bình Thạnh Đông
Soạn: HS AGBINHTHANHDONG gửi 8785
Cần Đăng
Soạn: HS AGCANDANG gửi 8785
Châu Phong
Soạn: HS AGCHAUPHONG gửi 8785
Châu Phú
Soạn: HS AGCHAUPHU gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn: HS AGCHAUVANLIEM gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HS AGCHILANG gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS AGCHUVANAN gửi 8785
Cô Tô
Soạn: HS AGCOTO gửi 8785
Đức Trí
Soạn: HS AGDUCTRI gửi 8785
Hoà Lạc
Soạn: HS AGHOALAC gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HS AGHUYNHTHIHUONG gửi 8785
Long Xuyên
Soạn: HS AGLONGXUYEN gửi 8785
Lương Văn Cù
Soạn: HS AGLUONGVANCU gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HS AGMYHOAHUNG gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HS AGNGUYENBINHKHIEM gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS AGNGUYENCHITHANH gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS AGNGUYENCONGTRU gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS AGNGUYENHIEN gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS AGNGUYENHUUCANH gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS AGNGUYENKHUYEN gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HS AGNGUYENQUANGDIEU gửi 8785
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS AGNGUYENTRUNGTRUC gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HS AGNGUYENVANHUONG gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HS AGNGUYENVANTHOAI gửi 8785
PTDTNT An Giang
Soạn: HS AGPTDTNTANGIANG gửi 8785
Phú Tân
Soạn: HS AGPHUTAN gửi 8785
Quốc Thái
Soạn: HS AGQUOCTHAI gửi 8785
Tân Châu
Soạn: HS AGTANCHAU gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HS AGTHANHMYTAY gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS AGTHUKHOANGHIA gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HS AGTHUCHANHSUPHAM gửi 8785
Tịnh Biên
Soạn: HS AGTINHBIEN gửi 8785
Trần Văn Thành
Soạn: HS AGTRANVANTHANH gửi 8785
Ung Văn Khiêm
Soạn: HS AGUNGVANKHIEM gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn: HS AGVINHBINH gửi 8785
Vĩnh Lộc
Soạn: HS AGVINHLOC gửi 8785
Vĩnh Trạch
Soạn: HS AGVINHTRACH gửi 8785
Vĩnh Xương
Soạn: HS AGVINHXUONG gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HS AGVOTHISAU gửi 8785
Võ Thành Trinh
Soạn: HS AGVOTHANHTRINH gửi 8785
Vọng Thê
Soạn: HS AGVONGTHE gửi 8785
Xuân Tô
Soạn: HS AGXUANTO gửi 8785


Cách 2. Soạn tin theo mã trường
Soạn: HS Mã trường gửi 8785

Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh An Giang như sau: 

STT
Tên trường THPT
Soạn tin
1
An Phú
Soạn: HS 30376 gửi 8785
2
An Phú 2
Soạn: HS 30377 gửi 8785
3
Ba Chúc
Soạn: HS 30378 gửi 8785
4
Bình Mỹ
Soạn: HS 30379 gửi 8785
5
Bình Long
Soạn: HS 30380 gửi 8785
6
Bình Thạnh Đông
Soạn: HS 30381 gửi 8785
7
Cần Đăng
Soạn: HS 30382 gửi 8785
8
Châu Phong
Soạn: HS 30383 gửi 8785
9
Châu Phú
Soạn: HS 30384 gửi 8785
10
Châu Văn Liêm
Soạn: HS 30385 gửi 8785
11
Chi Lăng
Soạn: HS 30386 gửi 8785
12
Chu Văn An
Soạn: HS 30387 gửi 8785
13
Cô Tô
Soạn: HS 30388 gửi 8785
14
Đức Trí
Soạn: HS 30389 gửi 8785
15
Hoà Lạc
Soạn: HS 30390 gửi 8785
16
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HS 30391 gửi 8785
17
Long Xuyên
Soạn: HS 30392 gửi 8785
18
Lương Văn Cù
Soạn: HS 30393 gửi 8785
19
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HS 30394 gửi 8785
20
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HS 30395 gửi 8785
21
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS 30396 gửi 8785
22
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS 30397 gửi 8785
23
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 30398 gửi 8785
24
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS 30399 gửi 8785
25
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 30400 gửi 8785
26
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HS 30401 gửi 8785
27
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS 30402 gửi 8785
28
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HS 30403 gửi 8785
29
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HS 30404 gửi 8785
30
PTDTNT An Giang
Soạn: HS 30405 gửi 8785
31
Phú Tân
Soạn: HS 30406 gửi 8785
32
Quốc Thái
Soạn: HS 30407 gửi 8785
33
Tân Châu
Soạn: HS 30408 gửi 8785
34
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HS 30409 gửi 8785
35
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS 30410 gửi 8785
36
Thực hành sư phạm
Soạn: HS 30411 gửi 8785
37
Tịnh Biên
Soạn: HS 30412 gửi 8785
38
Trần Văn Thành
Soạn: HS 30413 gửi 8785
39
Ung Văn Khiêm
Soạn: HS 30414 gửi 8785
40
Vĩnh Bình
Soạn: HS 30415 gửi 8785
41
Vĩnh Lộc
Soạn: HS 30416 gửi 8785
42
Vĩnh Trạch
Soạn: HS 30417 gửi 8785
43
Vĩnh Xương
Soạn: HS 30418 gửi 8785
44
Võ Thị Sáu
Soạn: HS 30419 gửi 8785
45
Võ Thành Trinh
Soạn: HS 30420 gửi 8785
46
Vọng Thê
Soạn: HS 30421 gửi 8785
47
Xuân Tô
Soạn: HS 30422 gửi 8785STT
Tên trường THPT chuyên
Soạn tin
1
Chuyên Thoại Ngọc Hầu
-
2
Toán chuyên
Soạn: HS 30423 gửi 8785
3
Toán - Tin
Soạn: HS 30424 gửi 8785
4
Vật lý chuyên
Soạn: HS 30425 gửi 8785
5
Hóa học chuyên
Soạn: HS 30426 gửi 8785
6
Sinh học chuyên
Soạn: HS 30427 gửi 8785
7
Tin học chuyên
Soạn: HS 30428 gửi 8785
8
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 30429 gửi 8785
9
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 30430 gửi 8785
10
Sử chuyên
Soạn: HS 30431 gửi 8785
11
Địa chuyên
Soạn: HS 30432 gửi 8785
12
Lớp không chuyên
Soạn: HS 30433 gửi 8785
13
Chuyên Thủ Khoa Nghĩa 
-
14
Toán chuyên
Soạn: HS 30435 gửi 8785
15
Vật lý chuyên
Soạn: HS 30436 gửi 8785
16
Hóa học chuyên
Soạn: HS 30437 gửi 8785
17
Sinh học chuyên
Soạn: HS 30438 gửi 8785
18
Tin học chuyên
Soạn: HS 30439 gửi 8785
19
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 30440 gửi 8785
20
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 30441 gửi 8785
21
Lịch sử chuyên
Soạn: HS 30442 gửi 8785
22
Địa chuyên
Soạn: HS 30443 gửi 8785


Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang năm học 2016-2017

Để xem điểm Trúng tuyển mỗi trường, bạn soạn tin như sau:


Tên trường THPT
Soạn tin
An Phú
Soạn: HS 27620 gửi 8785
An Phú 2
Soạn: HS 27621 gửi 8785
Ba Chúc
Soạn: HS 27622 gửi 8785
Bình Mỹ
Soạn: HS 27623 gửi 8785
Bình Long
Soạn: HS 27624 gửi 8785
Bình Thạnh Đông
Soạn: HS 27625 gửi 8785
Cần Đăng
Soạn: HS 27626 gửi 8785
Châu Phong
Soạn: HS 27627 gửi 8785
Châu Phú
Soạn: HS 27628 gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn: HS 27629 gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HS 27630 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS 27631 gửi 8785
Cô Tô
Soạn: HS 27632 gửi 8785
Đức Trí
Soạn: HS 27633 gửi 8785
Hoà Lạc
Soạn: HS 27634 gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HS 27635 gửi 8785
Long Xuyên
Soạn: HS 27636 gửi 8785
Lương Văn Cù
Soạn: HS 27637 gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HS 27638 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HS 27639 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS 27640 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS 27641 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 27642 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS 27643 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 27644 gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HS 27645 gửi 8785
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS 27646 gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HS 27647 gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HS 27648 gửi 8785
PTDTNT An Giang
Soạn: HS 27649 gửi 8785
Phú Tân
Soạn: HS 27650 gửi 8785
Quốc Thái
Soạn: HS 27651 gửi 8785
Tân Châu
Soạn: HS 27652 gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HS 27653 gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS 27654 gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HS 27655 gửi 8785
Tịnh Biên
Soạn: HS 27656 gửi 8785
Trần Văn Thành
Soạn: HS 27657 gửi 8785
Ung Văn Khiêm
Soạn: HS 27658 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn: HS 27659 gửi 8785
Vĩnh Lộc
Soạn: HS 27660 gửi 8785
Vĩnh Trạch
Soạn: HS 27661 gửi 8785
Vĩnh Xương
Soạn: HS 27662 gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HS 27663 gửi 8785
Võ Thành Trinh
Soạn: HS 27664 gửi 8785
Vọng Thê
Soạn: HS 27665 gửi 8785
Xuân Tô
Soạn: HS 27666 gửi 8785Để xem điểm Trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau:


STT
Trường THPT
Soạn tin
20
Thoại Ngọc Hầu

21
Toán chuyên
Soạn: HS 24074 gửi 8785
22
Tin học chuyên
Soạn: HS 24075 gửi 8785
23
Vật lý chuyên
Soạn: HS 24076 gửi 8785
24
Hóa học chuyên
Soạn: HS 24077 gửi 8785
25
Sinh học chuyên
Soạn: HS 24078 gửi 8785
26
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 24079 gửi 8785
27
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 24080 gửi 8785
28
Lịch sử chuyên
Soạn: HS 24081 gửi 8785
29
Địa chuyên
Soạn: HS 24082 gửi 8785
30
Lớp không chuyên
Soạn: HS 24083 gửi 8785
28
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS  gửi 8785
29
Toán chuyên
Soạn: HS 24084 gửi 8785
30
Tin học chuyên
Soạn: HS 24085 gửi 8785
31
Vật lý chuyên
Soạn: HS 24086 gửi 8785
32
Hóa học chuyên
Soạn: HS 24087 gửi 8785
33
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 24088 gửi 8785
34
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 24089 gửi 8785
35
Lịch sử chuyên
Soạn: HS 24090 gửi 8785
36
Địa chuyên
Soạn: HS 24091 gửi 8785
37
Sinh học chuyên
Soạn: HS 24092 gửi 8785

An Giang, Tỉnh An giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,
Dự kiến 2017
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top