loading...
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm học 2017-2018
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018 Tỉnh  An Giang bạn soạn tin như sau:Soạn: HS mãtrường gửi 8785


Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:


Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh  An Giang  nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)Điểm chuẩn vào lớp 10 An Giang năm học 2016-2017

Để xem điểm Trúng tuyển mỗi trường, bạn soạn tin như sau:


Tên trường THPT
Soạn tin
An Phú
Soạn: HS 27620 gửi 8785
An Phú 2
Soạn: HS 27621 gửi 8785
Ba Chúc
Soạn: HS 27622 gửi 8785
Bình Mỹ
Soạn: HS 27623 gửi 8785
Bình Long
Soạn: HS 27624 gửi 8785
Bình Thạnh Đông
Soạn: HS 27625 gửi 8785
Cần Đăng
Soạn: HS 27626 gửi 8785
Châu Phong
Soạn: HS 27627 gửi 8785
Châu Phú
Soạn: HS 27628 gửi 8785
Châu Văn Liêm
Soạn: HS 27629 gửi 8785
Chi Lăng
Soạn: HS 27630 gửi 8785
Chu Văn An
Soạn: HS 27631 gửi 8785
Cô Tô
Soạn: HS 27632 gửi 8785
Đức Trí
Soạn: HS 27633 gửi 8785
Hoà Lạc
Soạn: HS 27634 gửi 8785
Huỳnh Thị Hưởng
Soạn: HS 27635 gửi 8785
Long Xuyên
Soạn: HS 27636 gửi 8785
Lương Văn Cù
Soạn: HS 27637 gửi 8785
Mỹ Hòa Hưng
Soạn: HS 27638 gửi 8785
Nguyễn Bỉnh Khiêm
Soạn: HS 27639 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS 27640 gửi 8785
Nguyễn Công Trứ
Soạn: HS 27641 gửi 8785
Nguyễn Hiền
Soạn: HS 27642 gửi 8785
Nguyễn Hữu Cảnh
Soạn: HS 27643 gửi 8785
Nguyễn Khuyến
Soạn: HS 27644 gửi 8785
Nguyễn Quang Diêu
Soạn: HS 27645 gửi 8785
Nguyễn Trung Trực
Soạn: HS 27646 gửi 8785
Nguyễn Văn Hưởng
Soạn: HS 27647 gửi 8785
Nguyễn Văn Thoại
Soạn: HS 27648 gửi 8785
PTDTNT An Giang
Soạn: HS 27649 gửi 8785
Phú Tân
Soạn: HS 27650 gửi 8785
Quốc Thái
Soạn: HS 27651 gửi 8785
Tân Châu
Soạn: HS 27652 gửi 8785
Thạnh Mỹ Tây
Soạn: HS 27653 gửi 8785
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS 27654 gửi 8785
Thực hành sư phạm
Soạn: HS 27655 gửi 8785
Tịnh Biên
Soạn: HS 27656 gửi 8785
Trần Văn Thành
Soạn: HS 27657 gửi 8785
Ung Văn Khiêm
Soạn: HS 27658 gửi 8785
Vĩnh Bình
Soạn: HS 27659 gửi 8785
Vĩnh Lộc
Soạn: HS 27660 gửi 8785
Vĩnh Trạch
Soạn: HS 27661 gửi 8785
Vĩnh Xương
Soạn: HS 27662 gửi 8785
Võ Thị Sáu
Soạn: HS 27663 gửi 8785
Võ Thành Trinh
Soạn: HS 27664 gửi 8785
Vọng Thê
Soạn: HS 27665 gửi 8785
Xuân Tô
Soạn: HS 27666 gửi 8785Để xem điểm Trúng tuyển mỗi lớp chuyên, bạn soạn tin như sau:


STT
Trường THPT
Soạn tin
20
Thoại Ngọc Hầu

21
Toán chuyên
Soạn: HS 24074 gửi 8785
22
Tin học chuyên
Soạn: HS 24075 gửi 8785
23
Vật lý chuyên
Soạn: HS 24076 gửi 8785
24
Hóa học chuyên
Soạn: HS 24077 gửi 8785
25
Sinh học chuyên
Soạn: HS 24078 gửi 8785
26
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 24079 gửi 8785
27
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 24080 gửi 8785
28
Lịch sử chuyên
Soạn: HS 24081 gửi 8785
29
Địa chuyên
Soạn: HS 24082 gửi 8785
30
Lớp không chuyên
Soạn: HS 24083 gửi 8785
28
Thủ Khoa Nghĩa
Soạn: HS  gửi 8785
29
Toán chuyên
Soạn: HS 24084 gửi 8785
30
Tin học chuyên
Soạn: HS 24085 gửi 8785
31
Vật lý chuyên
Soạn: HS 24086 gửi 8785
32
Hóa học chuyên
Soạn: HS 24087 gửi 8785
33
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS 24088 gửi 8785
34
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS 24089 gửi 8785
35
Lịch sử chuyên
Soạn: HS 24090 gửi 8785
36
Địa chuyên
Soạn: HS 24091 gửi 8785
37
Sinh học chuyên
Soạn: HS 24092 gửi 8785

An Giang, Tỉnh An giang, Xem điểm chuẩn, Xem điểm chuẩn vào lớp 10,
Dự kiến 2017
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem thi - Xem diem chuan - Soi diem chon truong|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top