loading...
Giải toán tìm quy luật số - Dãy số - Phép tính dãy số (phần IV) Bấm vào chữ Xem hướng dẫn giải để xem lời giải của bài toán


 Giải toán tìm quy luật số:Bài 31:    Cho biết aaa là tổng các số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến số n nào đó . Vậy số a = ....
Xem hướng dẫn giải 
Giải toán tìm quy luật số:Bài 32:        Một bạn học sinh viết liên tiếp các số số tự nhiên mà khi chia cho 3 thì dư 2. Bắt đầu viết từ số 5 thành dãy số.Viết đến số thứ 100 thì phát hiện đã viết sai.Hỏi bạn đó đã viết sai số nào
Xem hướng dẫn giải 
Giải toán tìm quy luật số:Bài 33:        Có một số người bước vào phòng họp bắt tay lẫn nhau.Người ta đếm được 105 cái bắt tay.Hỏi phòng đó có bao nhiêu người?
Xem hướng dẫn giải 
Giải toán tìm quy luật số:Bài 34:a)Hãy cho biết số có 3 chữ số thứ 579 là số nào?
Xem hướng dẫn giải   
Giải toán tìm quy luật số:Bài 35:        Kết quả phép tính 9997 + 9593 + 9189 + ...+ 705 + 301 là… Thì đây là dãy số cách đều nhau 404 đơn vị.
  Xem hướng dẫn giải 
Giải toán tìm quy luật số:Bài 36:        Viết thêm 2 số hạng của dãy số sau: 1 ; 4 ; 9 ; 16 ; 25 ; 36 ;……
Xem hướng dẫn giải 
Giải toán tìm quy luật số:Bài 37:          Tính tổng các số lẻ có 3 chữ số chia hết cho 5 ??
Xem hướng dẫn giải 
Giải toán tìm quy luật số:Bài 38:           Tìm dãy số tự nhiên liên tiếp biết tổng là 201?
Xem hướng dẫn giải   
Giải toán tìm quy luật số:Bài 39      Hãy cho biết có bao nhiêu số tự nhiên nhỏ hơn 2013 mà không chia hết cho 3?
Xem hướng dẫn giải   
Giải toán tìm quy luật số:Bài 40  Tìm số tự nhiên x, biết: 1 + 2 + 3 + 4+....+ x = 2016
Xem hướng dẫn giải 
Còn nữa ... 
Kết quả xổ số toàn quốc
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH daucach tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA daucach tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB daucach tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC daucach tentinh gửi 8785
(Tên tỉnh viết liền, không dấu. Ví dụ Hanoi, HN, cantho ...)
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem thi - Xem diem chuan - Soi diem chon truong|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top