loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019


Cách 1. Soạn tin theo tên trường


Soạn HS NBTêntrường gửi 8785
Trong đó
NB là viết tắt của Ninh Bình
Tên trường là trường bạn xem điểm. Tên trường viết liền, không dấu
Ví dụ. Xem điểm chuẩn trường Bình MinhSoạn HS NBBINHMINH gửi 8785


Trường
Soạn tin
Bình Minh
Soạn HS BINHMINH gửi 8785
Dân tộc Nội trú
Soạn HS DANTOCNOITRU gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
Soạn HS DINHTIENHOANG gửi 8785
Gia Viễn A
Soạn HS GIAVIENA gửi 8785
Gia Viễn B
Soạn HS GIAVIENB gửi 8785
Gia Viễn C
Soạn HS GIAVIENC gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HS HOALUA-HOKHAUHOALU gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
Soạn HS HOALUA-HOKHAUTPNB gửi 8785
Kim Sơn A
Soạn HS KIMSONA gửi 8785
Kim Sơn B
Soạn HS KIMSONB gửi 8785
Kim Sơn C
Soạn HS KIMSONC gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
Soạn HS NGOTHINHAM gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS NGUYENHUE gửi 8785
Nho Quan A
Soạn HS NHOQUANA gửi 8785
Nho Quan B
Soạn HS NHOQUANB gửi 8785
Nho Quan C
Soạn HS NHOQUANC gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
Soạn HS NINHBINH–BACLIEU gửi 8785
Tạ Uyên
Soạn HS TAUYEN gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
Soạn HS TRANHUNGDAO-HOKHAUHOALU gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
Soạn HS TRANHUNGDAO-HOKHAUTPNB gửi 8785
Vũ Duy Thanh
Soạn HS VUDUYTHANH gửi 8785
Yên Khánh A
Soạn HS YENKHANHA gửi 8785
Yên Khánh B
Soạn HS YENKHANHB gửi 8785
Yên Mô A
Soạn HS YENMOA gửi 8785
Yên Mô B
Soạn HS YENMOB gửi 8785Cách 2. Soạn theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785
Liên quan

Xem điểm thi vào lớp 10 nnăm 2017 Ninh Bình Bấm vào đây

Cách soạn tin xem điểm chuẩn  vào lớp 10 năm học 2018-2019 THPT Công lập tỉnh Ninh Bình như sau: 
Trường
Soạn tin
Bình Minh
34953
Soạn HS 34953 gửi 8785
Dân tộc Nội trú
34954
Soạn HS 34954 gửi 8785
Đinh Tiên Hoàng
34955
Soạn HS 34955 gửi 8785
Gia Viễn A
34956
Soạn HS 34956 gửi 8785
Gia Viễn B
34957
Soạn HS 34957 gửi 8785
Gia Viễn C
34958
Soạn HS 34958 gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu Hoa Lư
34959
Soạn HS 34959 gửi 8785
Hoa Lư A - Hộ khẩu TPNB
34960
Soạn HS 34960 gửi 8785
Kim Sơn A
34961
Soạn HS 34961 gửi 8785
Kim Sơn B
34962
Soạn HS 34962 gửi 8785
Kim Sơn C
34963
Soạn HS 34963 gửi 8785
Ngô Thì Nhậm
34964
Soạn HS 34964 gửi 8785
Nguyễn Huệ
34965
Soạn HS 34965 gửi 8785
Nho Quan A
34966
Soạn HS 34966 gửi 8785
Nho Quan B
34967
Soạn HS 34967 gửi 8785
Nho Quan C
34968
Soạn HS 34968 gửi 8785
Ninh Bình – Bạc Liêu
34969
Soạn HS 34969 gửi 8785
Tạ Uyên
34970
Soạn HS 34970 gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu Hoa Lư
34971
Soạn HS 34971 gửi 8785
Trần Hưng Đạo - Hộ khẩu TPNB
34972
Soạn HS 34972 gửi 8785
Vũ Duy Thanh
34973
Soạn HS 34973 gửi 8785
Yên Khánh A
34974
Soạn HS 34974 gửi 8785
Yên Khánh B
34975
Soạn HS 34975 gửi 8785
Yên Mô A
34976
Soạn HS 34976 gửi 8785
Yên Mô B
34977
Soạn HS 34977 gửi 8785


Liên quan

Lưu ý: Dữ liệu trong hệ thống của chúng tôi là dữ liệu do chúng tôi dự kiến. Để đưa ra số liệu điểm chuẩn dự kiến, chúng tôi căn cứ vào điểm chuẩn năm trước, phương ánn thi năm 2018, số liệu đăng ký thi năm 2018. Khi có điểm chuẩn chính thức chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.


Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Ninh Bình năm học 2018-2019 bấm vào đây
điểm chuẩn, Ninh Bình, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Ninh Bình nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Ghi chú: Tin nhắn trả về sẽ xếp thứ từng trường và số lượng trường cùng điểm chuẩn
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top