loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2019-2020

Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ lên hệ thống điểm chuẩn lớp 10 Khánh Hòa năm 2018

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2018-2019Cách 1. Soạn tin theo tên trường

Soạn HS KHtêntrường gửi 8785

Trong đó
- KH: Là kí hiệu tỉnh Khánh Hòa
- Tên trường: Viết liền, không dấu
Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Đoàn Thị Điểm, Soạn HS KHDOANTHIDIEM gửi 8785

Cách nhắn tin xem điểm chuẩn từng trường như sau

Trường
Soạn tin
Đoàn Thị Điểm
 Soạn HS KHDOANTHIDIEM gửi 8785
Hà Huy Tập
 Soạn HS KHHAHUYTAP gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
 Soạn HS KHHOANGHOATHAM gửi 8785
Hoàng Văn Thụ,
 Soạn HS KHHOANGVANTHU, gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
 Soạn HS KHHUYNHTHUCKHANG gửi 8785
Khánh Sơn,
 Soạn HS KHKHANHSON, gửi 8785
Lạc Long Quân
 Soạn HS KHLACLONGQUAN gửi 8785
Lê Hồng Phong
 Soạn HS KHLEHONGPHONG gửi 8785
Lý Tự Trọng
 Soạn HS KHLYTUTRONG gửi 8785
Ngô Gia Tự
 Soạn HS KHNGOGIATU gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
 Soạn HS KHNGUYENCHITHANH gửi 8785
Nguyễn Huệ
 Soạn HS KHNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Thái Học
 Soạn HS KHNGUYENTHAIHOC gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
 Soạn HS KHNGUYENTHIMINHKHAI gửi 8785
Nguyễn Trãi
 Soạn HS KHNGUYENTRAI gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
 Soạn HS KHNGUYENVANTROI gửi 8785
Phạm Văn Đồng
 Soạn HS KHPHAMVANDONG gửi 8785
Phan Bội Châu
 Soạn HS KHPHANBOICHAU gửi 8785
Tô Văn Ơn,
 Soạn HS KHTOVANON, gửi 8785
Tôn Đức Thắng
 Soạn HS KHTONDUCTHANG gửi 8785
Trần Bình Trọng
 Soạn HS KHTRANBINHTRONG gửi 8785
Trần Cao Vân
 Soạn HS KHTRANCAOVAN gửi 8785
Trần Hưng Đạo
 Soạn HS KHTRANHUNGDAO gửi 8785
Trần Quý Cáp
 Soạn HS KHTRANQUYCAP gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

STT
Trường
Soạn tin
1
Đoàn Thị Điểm
33458
 Soạn HS daucach 33458 gửi 8785
2
Hà Huy Tập
33459
 Soạn HS daucach 33459 gửi 8785
3
Hoàng Hoa Thám
33460
 Soạn HS daucach 33460 gửi 8785
4
Hoàng Văn Thụ,
33461
 Soạn HS daucach 33461 gửi 8785
5
Huỳnh Thúc Kháng
33462
 Soạn HS daucach 33462 gửi 8785
6
Khánh Sơn,
33463
 Soạn HS daucach 33463 gửi 8785
7
Lạc Long Quân
33464
 Soạn HS daucach 33464 gửi 8785
8
Lê Hồng Phong
33465
 Soạn HS daucach 33465 gửi 8785
9
Lý Tự Trọng
33466
 Soạn HS daucach 33466 gửi 8785
10
Ngô Gia Tự
33467
 Soạn HS daucach 33467 gửi 8785
11
Nguyễn Chí Thanh
33468
 Soạn HS daucach 33468 gửi 8785
12
Nguyễn Huệ
33469
 Soạn HS daucach 33469 gửi 8785
13
Nguyễn Thái Học
33470
 Soạn HS daucach 33470 gửi 8785
14
Nguyễn Thị Minh Khai
33471
 Soạn HS daucach 33471 gửi 8785
15
Nguyễn Trãi
33472
 Soạn HS daucach 33472 gửi 8785
16
Nguyễn Văn Trỗi
33473
 Soạn HS daucach 33473 gửi 8785
17
Phạm Văn Đồng
33474
 Soạn HS daucach 33474 gửi 8785
18
Phan Bội Châu
33475
 Soạn HS daucach 33475 gửi 8785
19
Tô Văn Ơn,
33476
 Soạn HS daucach 33476 gửi 8785
20
Tôn Đức Thắng
33477
 Soạn HS daucach 33477 gửi 8785
21
Trần Bình Trọng
33478
 Soạn HS daucach 33478 gửi 8785
22
Trần Cao Vân
33479
 Soạn HS daucach 33479 gửi 8785
23
Trần Hưng Đạo
33480
 Soạn HS daucach 33480 gửi 8785
24
Trần Quý Cáp
33481
 Soạn HS daucach 33481 gửi 8785

Trường chuyên Lê Quý Đôn  

STT
Chuyên Lê Quý Đôn
Soạn tin
1
Chuyên Toán
33482
Soạn: HS daucach 33482 gửi 8785
2
Chuyên Lý
33483
Soạn: HS daucach 33483 gửi 8785
3
Chuyên Hóa
33484
Soạn: HS daucach 33484 gửi 8785
4
Chuyên Sinh
33485
Soạn: HS daucach 33485 gửi 8785
5
Chuyên Tin học
33486
Soạn: HS daucach 33486 gửi 8785
6
Chuyên Ngữ văn
33487
Soạn: HS daucach 33487 gửi 8785
7
Chuyên Tiếng Anh
33488
Soạn: HS daucach 33488 gửi 8785
8
Lớp không chuyên
33489
Soạn: HS daucach 33489 gửi 8785 điểm chuẩn, Khánh Hòa, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2019, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
Bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại Khánh Hòa năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 tại Khánh Hòa nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)
Điểm chuẩn vào lớp 10 Khánh Hòa năm học 2016-2017


Để biết  điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Khánh Hòa, bạn soạn tin theo quy ước như sau

Trường
Soạn tin
Đoàn Thị Điểm
Soạn: HS 24227 gửi 8785
Hà Huy Tập
Soạn: HS 24228 gửi 8785
Hoàng Hoa Thám
Soạn: HS 24229 gửi 8785
Hoàng Văn Thụ
Soạn: HS 24230 gửi 8785
Huỳnh Thúc Kháng
Soạn: HS 24231 gửi 8785
Khánh Sơn
Soạn: HS 24232 gửi 8785
Lạc Long Quân
Soạn: HS 24233 gửi 8785
Lê Hồng Phong
Soạn: HS 24234 gửi 8785
Lý Tự Trọng
Soạn: HS 24235 gửi 8785
Ngô Gia Tự
Soạn: HS 24236 gửi 8785
Nguyễn Chí Thanh
Soạn: HS 24237 gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn: HS 24238 gửi 8785
Nguyễn Thái Học
Soạn: HS 24239 gửi 8785
Nguyễn Thị Minh Khai
Soạn: HS 24240 gửi 8785
Nguyễn Trãi
Soạn: HS 24241 gửi 8785
Nguyễn Văn Trỗi
Soạn: HS 24242 gửi 8785
Phạm Văn Đồng
Soạn: HS 24243 gửi 8785
Phan Bội Châu
Soạn: HS 24244 gửi 8785
THPT Trần Cao Vân
Soạn: HS 24245 gửi 8785
Tô Văn Ơn
Soạn: HS 24246 gửi 8785
Tôn Đức Thắng
Soạn: HS 24247 gửi 8785
Trần Bình Trọng
Soạn: HS 24248 gửi 8785
Trần Hưng Đạo
Soạn: HS 24249 gửi 8785
Trần Quý Cáp
Soạn: HS 24250 gửi 8785


Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top