loading...
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Tiền Giang năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Tiền Giang bạn soạn tin như sau:


Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Mã trường và cách soạn tin cụ thể để lấy điểm chuẩn từng trường được quy ước như sau:

Dữ liệu đang cập nhât. 

Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Tiền Giang  năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:


STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
Soạn HS 23351 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
Soạn HS 23352 gửi 8785
3
Cái Bè
Soạn HS 23353 gửi 8785
4
Chợ Gạo
Soạn HS 23354 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
Soạn HS 23355 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
Soạn HS 23356 gửi 8785
7
Gò Công
Soạn HS 23357 gửi 8785
8
Gò Công Đông
Soạn HS 23358 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS 23359 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
Soạn HS 23360 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
Soạn HS 23361 gửi 8785
12
Long Bình
Soạn HS 23362 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
Soạn HS 23363 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS 23364 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS 23365 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS 23366 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS 23367 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS 23368 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS 23369 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
Soạn HS 23370 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
Soạn HS 23371 gửi 8785
22
Phú Thạnh
Soạn HS 23372 gửi 8785
23
Phước Thạnh
Soạn HS 23373 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HS 23374 gửi 8785
25
Tân Hiệp
Soạn HS 23375 gửi 8785
26
Tân Phước
Soạn HS 23376 gửi 8785
27
Tân Thới
Soạn HS 23377 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
Soạn HS 23378 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
Soạn HS 23379 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
Soạn HS 23380 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
Soạn HS 23381 gửi 8785
32
Trương Định
Soạn HS 23382 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
Soạn HS 23383 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
Soạn HS 23384 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
Soạn HS 23385 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang
Soạn HS 23386 gửi 8785
37
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS 23387 gửi 8785
38
Chuyên Toán
Soạn HS 23388 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS 23389 gửi 8785
40
Chuyên Địa
Soạn HS 23390 gửi 8785
41
Chuyên Lý
Soạn HS 23391 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
Soạn HS 23392 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
Soạn HS 23393 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
Soạn HS 23394 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
Soạn HS 23395 gửi 8785


Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2017, Tiền Giang, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2017, 
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem thi - Xem diem chuan - Soi diem chon truong|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top