loading...
Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017-2018  tỉnh Vĩnh Long bạn soạn tin như sau:


Soạn: HS mãtrường gửi 8785

Dữ liệu đang cập nhât. 

Dự kiến điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Vĩnh Long năm học 2017-2018. Các trường THPT công lập tỉnh Vĩnh Long được giao chỉ tiêu tuyển sinh trong địa bàn và ngoài địa bàn của mỗi trường THPT

Điểm chuẩn vào 10 của các thí sinh ngoài địa bàn thường cao hơn so với các thí sinh trong địa bàn.

Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017 (cao nhất xếp thứ 1, thấp nhất thứ 30) vào lớp 10 năm học 2017-2018 công lập tỉnh Vĩnh Long soạn tin:

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Lưu ý: dấu cách là khoảng trống.  Đây chỉ là dự kiến của chúng tôi. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thông tin từ Sở GD&ĐT Vĩnh Long.
Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
32145
Soạn HS 32145 gửi 8785
Nguyễn Thông
32146
Soạn HS 32146 gửi 8785
Trưng Vương
32147
Soạn HS 32147 gửi 8785
Vĩnh Long
32148
Soạn HS 32148 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
32149
Soạn HS 32149 gửi 8785
Phạm Hùng
32150
Soạn HS 32150 gửi 8785
Phú Quới
32151
Soạn HS 32151 gửi 8785
Hòa Ninh
32152
Soạn HS 32152 gửi 8785
Mang Thít
32153
Soạn HS 32153 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
32154
Soạn HS 32154 gửi 8785
Mỹ Phước
32155
Soạn HS 32155 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
32156
Soạn HS 32156 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
32157
Soạn HS 32157 gửi 8785
Hiếu Phụng
32158
Soạn HS 32158 gửi 8785
Hiếu Nhơn
32159
Soạn HS 32159 gửi 8785
Bình Minh
32160
Soạn HS 32160 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
32161
Soạn HS 32161 gửi 8785
Tân Quới
32162
Soạn HS 32162 gửi 8785
Tân Lược
32163
Soạn HS 32163 gửi 8785
Mỹ Thuận
32164
Soạn HS 32164 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
32165
Soạn HS 32165 gửi 8785
Tam Bình
32166
Soạn HS 32166 gửi 8785
Long Phú
32167
Soạn HS 32167 gửi 8785
Phú Thịnh
32168
Soạn HS 32168 gửi 8785
Phan Văn Hòa
32169
Soạn HS 32169 gửi 8785
Trà Ôn
32170
Soạn HS 32170 gửi 8785
Lê Thanh Mừng
32171
Soạn HS 32171 gửi 8785
Hựu Thành
32172
Soạn HS 32172 gửi 8785
Vĩnh Xuân
32173
Soạn HS 32173 gửi 8785
Hòa Bình
32174
Soạn HS 32174 gửi 8785


Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Vĩnh Long năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Vĩnh Long năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn mỗi trường THPT tại Vĩnh Long, bạn soạn tin như sau

Trường THPT
Soạn tin
Lưu Văn Liệt
Soạn HS 23243 gửi 8785
Nguyễn Thông
Soạn HS 23244 gửi 8785
Trưng Vương
Soạn HS 23245 gửi 8785
Vĩnh Long
Soạn HS 23246 gửi 8785
Năng khiếu TDTT
Soạn HS 23247 gửi 8785
Phạm Hùng
Soạn HS 23248 gửi 8785
Phú Quới
Soạn HS 23249 gửi 8785
Hòa Ninh
Soạn HS 23250 gửi 8785
Mang Thít
Soạn HS 23251 gửi 8785
Nguyễn Văn Thiệt
Soạn HS 23252 gửi 8785
Mỹ Phước
Soạn HS 23253 gửi 8785
Võ Văn Kiệt
Soạn HS 23254 gửi 8785
Nguyễn Hiếu Tự
Soạn HS 23255 gửi 8785
Hiếu Phụng
Soạn HS 23256 gửi 8785
Hiếu Nhơn
Soạn HS 23257 gửi 8785
Bình Minh
Soạn HS 23258 gửi 8785
Hoàng Thái Hiếu
Soạn HS 23259 gửi 8785
Tân Quới
Soạn HS 23260 gửi 8785
Tân Lược
Soạn HS 23261 gửi 8785
Mỹ Thuận
Soạn HS 23262 gửi 8785
Trần Đại Nghĩa
Soạn HS 23263 gửi 8785
Tam Bình
Soạn HS 23264 gửi 8785
Long Phú
Soạn HS 23265 gửi 8785
Phú Thịnh
Soạn HS 23266 gửi 8785
Phan Văn Hòa
Soạn HS 23267 gửi 8785
Trà Ôn
Soạn HS 23268 gửi 8785

Điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2017, Vĩnh Long, Điểm chuẩn vào 10, Điểm chuẩn 2017, 
Kết quả xổ số toàn quốc
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH daucach tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA daucach tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB daucach tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC daucach tentinh gửi 8785
(Tên tỉnh viết liền, không dấu. Ví dụ Hanoi, HN, cantho ...)
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem thi - Xem diem chuan - Soi diem chon truong|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top