loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây

Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Thừa Thiên Huế
Điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2019 - 2020 Tỉnh Thừa Thiên Huế


Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2019 - 2020
Trường
Soạn tin
Trường THPT Phan Đăng Lưu
Soạn HS 35688 gửi 8785
Trường THPT Thuận An
Soạn HS 35689 gửi 8785
Trường THPT Nguyễn Huệ

Học sinh Tiếng Anh
Soạn HS 35690 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp
Soạn HS 35691 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật
Soạn HS 35692 gửi 8785
Trường THPT Hai Bà Trưng

Học sinh Tiếng Anh
Soạn HS 35693 gửi 8785
Học sinh Tiếng Nhật
Soạn HS 35694 gửi 8785
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Học sinh Tiếng Anh
Soạn HS 35695 gửi 8785
Học sinh Tiếng Pháp
Soạn HS 35696 gửi 8785
Trường THPT Cao Thắng
Soạn HS 35697 gửi 8785
Trường THPT Bùi Thị Xuân
Soạn HS 35698 gửi 8785
Trường THPT Phú Bài
Soạn HS 35699 gửi 8785


Trường THPT Thuận An

Từ THPT Phan Đăng Lưu
Soạn HS 35650 gửi 8785
Trường THPT Nguyễn Trường Tộ

Từ THPT Hai Bà Trưng (Anh)
Soạn HS 35691 gửi 8785
Từ THPT Nguyễn Huệ (Anh)
Soạn HS 35652 gửi 8785
Từ THPT Nguyễn Huệ (Pháp)
Soạn HS 35653 gửi 8785
Trường THPT Cao Thắng

Từ THPT Nguyễn Huệ
Soạn HS 35654 gửi 8785
Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)
Soạn HS 35655 gửi 8785
Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)
Soạn HS 35656 gửi 8785
Từ THPT Nguyễn Trường Tộ
Soạn HS 35657 gửi 8785
Trường THPT Bùi Thị Xuân

Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Anh)
Soạn HS 35658 gửi 8785
Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Anh)
Soạn HS 35659 gửi 8785
Từ THPT Ng.Trường Tộ (Tiếng Anh)
Soạn HS 35660 gửi 8785
Từ THPT Hai Bà Trưng (Tiếng Nhật)
Soạn HS 35661 gửi 8785
Từ THPT Nguyễn Huệ (Tiếng Nhật)
Soạn HS 35662 gửi 8785


Lưu ý: 
1. Điểm trên hệ thống hiện tại là điểm do chúng tôi dự kiến. Số liệu điểm chuẩn dự kiến của chúng tôi căn cứ vào:
- Thống kê điểm chuẩn hàng năm của mỗi trường (Xem tại đây)
- Tỉ lệ chọi tuyển sinh năm nay
-  Mức độ đề thi tuyển sinh lớp 10 các môn

2.  Khi có dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT, chúng tôi sẽ ghi chữ  Đã có tại tiêu đề.

Liên quan
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019

điểm chuẩn,Thừa Thiên Huế, Huế, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top