loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


Điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019

Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019 

Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2018 - 2019
Liên quan
Cách 1. Soạn tin theo tên trường như sau: 

Soạn HS TTH Tentruong gửi 8785

Trong đó
TTH: Là ký hiệu tỉnh THừa Thiên Huế
Tên trường: Viết liền, không dấu

Ví dụ: Xem điểm chuẩn trường Hai Bà Trưng - Thừa Thiên Huế

Soạn HS TTHHAIBATRUNG gửi 8785

Trường
Soạn tin
Hai Bà Trưng
Soạn HS TTHHAIBàTRUNG gửi 8785
Nguyễn Huệ
Soạn HS TTHNGUYENHUE gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
Soạn HS TTHNGUYENTRUONGTO gửi 8785
Cao Thắng
Soạn HS TTHCAOTHANG gửi 8785
Thuận An
Soạn HS TTHTHUANAN gửi 8785
Phú Bài
Soạn HS TTHPHYBàI gửi 8785
Bùi Thị Xuân
Soạn HS TTHBUITHIXUON gửi 8785
Đặng Trần Côn
Soạn HS TTHDANGTRANCUN gửi 8785

Cách 2. Soạn tin theo mã trường

Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785

Điểm chuẩn trường THPT công lập

Trường
Soạn tin
Hai Bà Trưng
32054
Soạn HS 32054 gửi 8785
Nguyễn Huệ
32055
Soạn HS 32055 gửi 8785
Nguyễn Trường Tộ
32056
Soạn HS 32056 gửi 8785
Cao Thắng
32057
Soạn HS 32057 gửi 8785
Thuận An
32058
Soạn HS 32058 gửi 8785
Phú Bài
32059
Soạn HS 32059 gửi 8785
Bùi Thị Xuân
32060
Soạn HS 32060 gửi 8785
Đặng Trần Côn
32061
Soạn HS 32061 gửi 8785


Lớp
Soạn tin
Chuyên toán
32063
Soạn HS 32063 gửi 8785
Chuyên Văn
32064
Soạn HS 32064 gửi 8785
Chuyên Anh
32065
Soạn HS 32065 gửi 8785
Chuyên sử
32066
Soạn HS 32066 gửi 8785
Chuyên địa
32067
Soạn HS 32067 gửi 8785
Chuyên tin
32068
Soạn HS 32068 gửi 8785
Chuyên Pháp
32069
Soạn HS 32069 gửi 8785
Chuyên Nhật
32070
Soạn HS 32070 gửi 8785
Chuyên Lý
32071
Soạn HS 32071 gửi 8785
Chuyên Hoá
32072
Soạn HS 32072 gửi 8785
Chuyên Sinh
32073
Soạn HS 32073 gửi 8785

Liên quan


Lưu ý: Dữ liệu trong hệ thống của chúng tôi là dữ liệu do chúng tôi dự kiến. Để đưa ra số liệu điểm chuẩn dự kiến, chúng tôi căn cứ vào điểm chuẩn năm trước, phương ánn thi năm 2018, số liệu đăng ký thi năm 2018. Khi có điểm chuẩn chính thức chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.

Điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019
Xem Điểm chuẩn vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm học 2018-2019 bấm vào đây

điểm chuẩn,Thừa Thiên Huế, Huế, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 


Công thức tính quy điểm chuẩn cụ thể: Điểm học lực 4 năm bậc THCS quy điểm, cao nhất là 40 điểm, cộng điểm thi ba môn (toán + văn x 2) + điểm ngoại ngữ, cao nhất là 50 điểm) cộng điểm ưu tiên, khuyến khích nếu có. Các em có nguyện vọng vào các lớp chuyên ngoài đạt điểm chuẩn chuyên còn phải bảo đảm đủ điểm đỗ vào trường trung học phổ thông.

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top