loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
Xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2017 - 2018 Tỉnh Bình Phước
Hướng dẫn chi tiết các cách xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tỉnh Bình Phước năm học 2017 - 2018
Đang cập nhật


Soạn: HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Phước như sau: 

STT
Chuyên Quang Trung - BP
Soạn tin
1
Toán chuyên
30588
Soạn: HS 30588 gửi 8785
2
Toán - Tin
30589
Soạn: HS 30589 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
30590
Soạn: HS 30590 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
30591
Soạn: HS 30591 gửi 8785
5
Toán - Sinh chuyên
30592
Soạn: HS 30592 gửi 8785
6
Tiếng Anh chuyên
30593
Soạn: HS 30593 gửi 8785
7
Ngữ văn chuyên
30594
Soạn: HS 30594 gửi 8785
8
Cận chuyên
30595
Soạn: HS 30595 gửi 8785
9
Chuyên Bình Long - BP


10
Toán chuyên
30596
Soạn: HS 30596 gửi 8785
11
Toán - Tin
30597
Soạn: HS 30597 gửi 8785
12
Vật lý chuyên
30598
Soạn: HS 30598 gửi 8785
13
Hóa học chuyên
30599
Soạn: HS 30599 gửi 8785
14
Toán - Sinh chuyên
30600
Soạn: HS 30600 gửi 8785
15
Tiếng Anh chuyên
30601
Soạn: HS 30601 gửi 8785
16
Ngữ văn chuyên
30602
Soạn: HS 30602 gửi 8785
17
Cận chuyên
30603
Soạn: HS 30603 gửi 8785


Điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập tỉnh Bình Phước năm học 2017-2018 (Dự kiến)
Trong khi chờ đợi, mời bạn xem điểm chuẩn năm 2016
Cách 1. Soạn tin nhắn để lấy điểm chuẩn vào lớp 10 tại Tỉnh Bình Phước năm 2016
Cách soạn tin nhắn để xem điểm chuẩn vào lớp 10 năm học 2016 - 2017 từng trường THPT thuộc Tỉnh Bình Phước như sau:
Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Bình Phước như sau: 

STT
Chuyên Quang Trung - BP
Soạn tin
1
Toán chuyên
30588
Soạn: HS 30588 gửi 8785
2
Toán - Tin
30589
Soạn: HS 30589 gửi 8785
3
Vật lý chuyên
30590
Soạn: HS 30590 gửi 8785
4
Hóa học chuyên
30591
Soạn: HS 30591 gửi 8785
5
Toán - Sinh chuyên
30592
Soạn: HS 30592 gửi 8785
6
Tiếng Anh chuyên
30593
Soạn: HS 30593 gửi 8785
7
Ngữ văn chuyên
30594
Soạn: HS 30594 gửi 8785
8
Cận chuyên
30595
Soạn: HS 30595 gửi 8785
9
Chuyên Bình Long - BP


10
Toán chuyên
30596
Soạn: HS 30596 gửi 8785
11
Toán - Tin
30597
Soạn: HS 30597 gửi 8785
12
Vật lý chuyên
30598
Soạn: HS 30598 gửi 8785
13
Hóa học chuyên
30599
Soạn: HS 30599 gửi 8785
14
Toán - Sinh chuyên
30600
Soạn: HS 30600 gửi 8785
15
Tiếng Anh chuyên
30601
Soạn: HS 30601 gửi 8785
16
Ngữ văn chuyên
30602
Soạn: HS 30602 gửi 8785
17
Cận chuyên
30603
Soạn: HS 30603 gửi 8785Lưu ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) Để xem điểm thi, điểm chuẩn các tỉnh, thành khác, bấm vào đây hoặc đây
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top