loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 Thái Bình (Trường THPT Chuyên)

Điểm chuẩn lớp 10 Thái Bình (Trường THPT Chuyên)Xem thêm:
Xem điểm chuẩn các trường không chuyên Thái Bình


Soạn HS dấucách mãlớpchuyên gửi 8785
Cụ thể: 
Lớp
Mã lớp
Soạn tin
Anh
32077
Soạn HS 32077 gửi 8785
Địa
32078
Soạn HS 32077 gửi 8785
Hoá
32079
Soạn HS 32077 gửi 8785
32080
Soạn HS 32077 gửi 8785
Sinh
32081
Soạn HS 32077 gửi 8785
Sử
32082
Soạn HS 32077 gửi 8785
Tin
32083
Soạn HS 32077 gửi 8785
Toán
32084
Soạn HS 32077 gửi 8785
Văn
32085
Soạn HS 32077 gửi 8785
Không chuyên
32086
Soạn HS 32077 gửi 8785

Lưu ý: Dữ liệu hiện tại của năm 2017-2018


Xem thêm:
=>  Xem điểm chuẩn các trường không chuyên Thái Bình

MÔN
SỐ HỌC SINH
Anh
70
Địa
35
Hoá
35
35
Sinh
35
Sử
35
Tin
35
Toán
70
Văn
35
Không chuyên
90


điểm chuẩn,Thái Bình, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, điểm chuẩn lớp 10, điểm chuẩn vào 10, 
Điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 Thái Bình (Trường THPT Chuyên)

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top