loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


Điểm chuẩn lớp 10 TP. Hồ Chí Minh 2018-2019 Trường Trường Phổ thông Năng khiếu


Liên quan
Soạn HS mãmôn gửi 8785
Cụ thể như sau:
Môn chuyên
Soạn tin
Cơ sở 1
Toán  
320078
Soạn HS 320078 gửi 8785
Tin (thi Tin)  
320079
Soạn HS 320079 gửi 8785
Tin (thi Toán)  
320080
Soạn HS 320080 gửi 8785
Lý (thi Lý)  
320081
Soạn HS 320081 gửi 8785
Lý (thi Toán)  
320082
Soạn HS 320082 gửi 8785
Hóa học  
320083
Soạn HS 320083 gửi 8785
Sinh (thi Sinh)  
320084
Soạn HS 320084 gửi 8785
Sinh (thi Toán)  
320085
Soạn HS 320085 gửi 8785
Tiếng Anh  
320086
Soạn HS 320086 gửi 8785
Văn  
320087
Soạn HS 320087 gửi 8785
Không chuyên  
320088
Soạn HS 320088 gửi 8785
Cơ sở 2

Toán  
320089
Soạn HS 320089 gửi 8785
Tin (thi Tin)  
320090
Soạn HS 320090 gửi 8785
Tin (thi Toán)  
320091
Soạn HS 320091 gửi 8785
Lý (thi Lý)  
320092
Soạn HS 320092 gửi 8785
Lý (thi Toán)  
320093
Soạn HS 320093 gửi 8785
Hóa học  
320094
Soạn HS 320094 gửi 8785
Sinh (thi Sinh)  
320095
Soạn HS 320095 gửi 8785
Sinh (thi Toán)  
320096
Soạn HS 320096 gửi 8785
Tiếng Anh  
320097
Soạn HS 320097 gửi 8785
Văn  
320098
Soạn HS 320098 gửi 8785
Điểm chuẩn lớp 10 TP. Hồ Chí Minh 2018-2019 Trường Trường Phổ thông Năng khiếu
HCM, Hồ Chí Minh, Điểm chuẩn chuyên, điểm chuẩn, Điểm chuẩn 2018, Xem điểm chuẩn vào lớp 10, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top