loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm


Tải phần mềm quản lí thi cấp trường - phần mềm thi thử tại đây
Tải Phần mềm quản lí thi cấp trường - Phần mềm thi thử
Điểm chuẩn Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng năm 2017:  Kết thúc kỳ thi, nhiều giáo viên dự đoán điểm chuẩn xét tuyển vào ĐH sẽ tăng so với năm trước do đề được đánh giá là khá dễ chịu.


Tra cứu nhanh điểm chuẩn trúng tuyển vào Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng năm 2017 bạn thực hiện như sau:

Soạn tin: HS STT+DDY gửi 8785

Trong đó:
DDY là mã Khoa Y Dược - ĐH Đà Nẵng
STT là STT ngành trong bảng dưới đây.

VD: Bạn muốn xem ĐC vào Y đa khoa ; STT là 1
Soạn tin: 
HS 1DDY gửi 8785

Cụ thể như sau:
STT
Khoa Y - ĐH Đà Nẵng (DDY)
Soạn tin xem ĐC 2017
1
Y đa khoa
Soạn: HS 1DDY gửi 8785
2
Dược học
Soạn: HS 2DDY gửi 8785
3
Điều dưỡng
Soạn: HS 3DDY gửi 8785
4
Răng - Hàm - Mặt
Soạn: HS 4DDY gửi 8785


Điểm chuẩn, Điểm chuẩn Đại học 2017, Điểm chuẩn đại học Y,  Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

Trường Đại học Kỹ thuật Y Dược Đà Nẵng

-
THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017
*******
Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG
Ký hiệu: YDN
Địa chỉ: Số 99 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 3892 062; 0236 3835 380
Website: dhktyduocdn.edu.vn

1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học. Mức điểm xét tuyển phải đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Xem bảng ở mục 6
5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận ĐKXT:
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học.
6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
52720101
Y đa khoa
100
Toán, Hóa học, Sinh học


52720301
Y tế công cộng
40
52720330
Kỹ thuật hình ảnh y học
50
52720332
Xét nghiệm y học
50
52720401
Dược học
160
52720501
Điều dưỡng. Gồm các chuyên ngành:

Toán, Hóa học, Sinh học


52720501A
- Điều dưỡng đa khoa
200
52720501B
- Điều dưỡng nha khoa
70
52720501C
- Điều dưỡng gây mê hồi sức
50
52720503
Phục hồi chức năng
30
Toán, Hóa học, Sinh học
Lưu ý: Nếu thí sinh đăng ký ngành Điều dưỡng, cần ghi rõ là: Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức.
* Tổ hợp xét tuyển: B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)
* Điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển
- Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách thì xét trúng tuyển theo điều kiện phụ:
 + Các ngành Y: Trường ưu tiên chọn kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn Sinh học xét điểm từ cao xuống thấp.
 + Ngành Dược : Trường ưu tiên chọn kết quả kỳ thi THPT quốc gia môn Hóa học xét điểm từ cao xuống thấp.
 + Nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
7. Tổ chức tuyển sinh:           
* Thời gian, hình thức nhận ĐKXT
- Để xét tuyển đợt 1, thí sinh nộp phiếu ĐKXT cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí ĐKXT.
- Sau khi có kết quả thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT một lần trong thời gian quy định, bằng phương thức trực tuyến hoặc trực tiếp tại nơi đăng ký dự thi.
- Sau khi xét tuyển đợt 1, nếu còn chỉ tiêu tuyển sinh Nhà trường sẽ có thông báo cụ thể về việc xét tuyển các đợt bổ sung.
* Các điều kiện xét tuyển
- Thí sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông và có tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, trong đó có dự thi 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học. Mức điểm xét tuyển đáp ứng ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
- Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ  cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất). Đối với mỗi thí sinh, nếu ĐKXT vào nhiều ngành thì việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; thí sinh chỉ trúng tuyển vào 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất có thể trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký.
- Điểm xét tuyển là tổng điểm các môn thi theo thang điểm 10 đối với từng môn thi và được làm tròn đến 0,25; cộng với điểm ưu tiên đối tượng khu vực theo Điều 7 của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy hiện hành.
- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời gian quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường sẽ xét tuyển thí sinh khác trong đợt xét tuyển bổ sung (nếu có).
* Tổ hợp môn thi: 03 môn Toán, Hóa học, Sinh học.
8. Chính sách ưu tiên:         
8.1. Xét tuyển thẳng
8.1.1. Chỉ tiêu: 05 chỉ tiêu xét tuyển thẳng.
8.1.2. Các đối tượng xét tuyển thẳng
a) Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp THPT.
b) Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Hóa học đã tốt nghiệp THPT thì được tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn dự thi/đoạt giải như sau:
- Dự thi/đoạt giải nhất môn Sinh học: ngành Y đa khoa.
- Dự thi/đoạt giải môn Sinh học: ngành Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức), Xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh y học và Phục hồi chức năng.
- Dự thi/đoạt giải môn Hóa học: ngành Dược học.
c) Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài thuộc lĩnh vực Sinh học, Hóa học đã tốt nghiệp THPT được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng vào đại học theo ngành phù hợp với môn dự thi/đoạt giải như sau:
- Dự thi/đoạt giải nhất môn Sinh học: ngành Y đa khoa.
- Dự thi/đoạt giải môn Sinh học: ngành Điều dưỡng (Điều dưỡng đa khoa, Điều dưỡng nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức), Xét nghiệm y học, Y tế công cộng, Kỹ thuật hình ảnh y học và Phục hồi chức năng.
- Dự thi/đoạt giải môn Hóa học: ngành Dược học.
* Lưu ý: Đối với thí sinh có đề tài thuộc lĩnh vực Sinh học, Hóa học, mỗi đề tài chỉ được xét tuyển thẳng một lần cho một tác giả chính (có xác nhận của các đồng tác giả trong nhóm nghiên cứu) và phải nộp nội dung đề tài đã dự thi cùng hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng để Hội đồng tuyển sinh Nhà trường xem xét xét tuyển.
8.1.3. Hồ sơ đăng ký
Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ gồm:
a) Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng (theo mẫu);  
b) Bản sao hợp lệ: chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc chứng nhận là thành viên đội tuyển tham dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế (có tên trong danh sách của Bộ GD & ĐT); Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia và giấy chứng nhận các đối tượng ưu tiên tuyển thẳng khác;
c) Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.
Sau khi có thông báo trúng tuyển của Trường, thí sinh phải nộp bản chính Giấy chứng nhận đoạt giải để xác nhận nhập học, thời gian trước ngày 20/7/2017 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp qua bưu điện bằng thư chuyển phát nhanh).
8.2. Ưu tiên xét tuyển
8.2.1. Chỉ tiêu: 05 chỉ tiêu ưu tiên xét tuyển.
8.2.2. Đối tượng ưu tiên xét tuyển
Thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển vào trường, phải có các điều kiện sau:
- Đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Sinh học, Hóa học, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài thuộc lĩnh vực Sinh học, Hóa học năm 2017 đã tốt nghiệp THPT, sau khi hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia, có kết quả thi 03 môn Toán, Sinh học, Hóa học đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và không có môn nào bị điểm dưới 5,0.
- Có đăng ký xét tuyển đợt 1 vào trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng.
8.2.3. Hồ sơ đăng ký
Thí sinh đăng ký ưu tiên xét tuyển nộp hồ sơ tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2017. Hồ sơ gồm:
 a) Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển (theo mẫu); 
b) Bản sao hợp lệ: Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; Giấy chứng nhận đoạt giải Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia, quốc tế.
Sở Giáo dục và Đào tạo gửi toàn bộ hồ sơ của thí sinh về Trường Đại học Kỹ thuật Y-Dược Đà Nẵng theo địa chỉ:  số 99 đường Hùng Vương, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng trước ngày 01/6/2017.
9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển:          
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy:
Thực hiện theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top