loading...
Xem điểm thi vào lớp 10 Tiền Giang  năm học 2017-2018

Để xem điểm thi vào lớp 10 THPT Tiền Giang   năm học 2017 2018 thực hiện như sau:

Xem điểm thi lớp 10 Tiền Giang  năm học 2017-2018
Hướng dẫn xem:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: HS daucach 20172018 gửi 8785 để lấy mã xem điểm.

- Bước 2: Bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút  Xem điểm thi sau đó Nhập số báo danh bạn muốn xem vào.


Nhập mã:

Xem điểm chuẩn vào lớp 10 Tiền Giang  2017 bấm
Căn cứ vào:

- Lịch sử điểm chuẩn (LSDC) trúng tuyển vào lớp 10 THPT tỉnh Tiền Giang các năm 2014, 2015, 2016; tỉ lệ chọi vào 10 năm 2016;
- Chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang 
- Tỉ lệ chọi vào lớp 10 năm học 2017-2018 tỉnh Tiền Giang 
- Đề thi và đáp án các môn thi.
Chúng tôi đã phân tích, dự kiến điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 THPT công lập năm học 2017-2018 (viết tắt là DkDC2017) TP tỉnh Tiền Giang , đồng thời xếp thứ tự điểm chuẩn dự kiến để các bạn học sinh và các bậc PHHS dễ dàng so sánh mức độ cao thấp về điểm chuần giữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh.
Để tham khảo DkDC2017, thứ tự DkDC2017  tỉnh Tiền Giang  soạn tin:
Soạn HS dấu cách Mã trường gửi 8785
Lưu ý: dấu cách là khoảng trống


Cách soạn tin xem điểm chuẩn dự kiến trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2017-2018 THPT công lập tỉnh Tiền Giang  như sau: 
STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
33254
Soạn HS 33254 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
33255
Soạn HS 33255 gửi 8785
3
Cái Bè
33256
Soạn HS 33256 gửi 8785
4
Chợ Gạo
33257
Soạn HS 33257 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
33258
Soạn HS 33258 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
33259
Soạn HS 33259 gửi 8785
7
Gò Công
33260
Soạn HS 33260 gửi 8785
8
Gò Công Đông
33261
Soạn HS 33261 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
33262
Soạn HS 33262 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
33263
Soạn HS 33263 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
33264
Soạn HS 33264 gửi 8785
12
Long Bình
33265
Soạn HS 33265 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
33266
Soạn HS 33266 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
33267
Soạn HS 33267 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
33268
Soạn HS 33268 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
33269
Soạn HS 33269 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
33270
Soạn HS 33270 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
33271
Soạn HS 33271 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
33272
Soạn HS 33272 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
33273
Soạn HS 33273 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
33274
Soạn HS 33274 gửi 8785
22
Phú Thạnh
33275
Soạn HS 33275 gửi 8785
23
Phước Thạnh
33276
Soạn HS 33276 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
33277
Soạn HS 33277 gửi 8785
25
Tân Hiệp
33278
Soạn HS 33278 gửi 8785
26
Tân Phước
33279
Soạn HS 33279 gửi 8785
27
Tân Thới
33280
Soạn HS 33280 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
33281
Soạn HS 33281 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
33282
Soạn HS 33282 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
33283
Soạn HS 33283 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
33284
Soạn HS 33284 gửi 8785
32
Trương Định
33285
Soạn HS 33285 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
33286
Soạn HS 33286 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
33287
Soạn HS 33287 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
33288
Soạn HS 33288 gửi 8785

 Trường Chuyên Tiền Giang

Chuyên Tiền Giang
Soạn tin
Chuyên Ngữ văn
33289
Soạn HS 33289 gửi 8785
Chuyên Toán
33290
Soạn HS 33290 gửi 8785
Chuyên Tiếng Anh
33291
Soạn HS 33291 gửi 8785
Chuyên Địa
33292
Soạn HS 33292 gửi 8785
Chuyên Lý
33293
Soạn HS 33293 gửi 8785
Chuyên Tin học
33294
Soạn HS 33294 gửi 8785
Chuyên Hóa
33295
Soạn HS 33295 gửi 8785
Chuyên Sinh
33296
Soạn HS 33296 gửi 8785
Hệ Không chuyên
33297
Soạn HS 33297 gửi 8785
Trong khi chờ đợi, bạn có thể tham khảo điểm chuẩn vào lớp 10 tại  tỉnh Tiền Giang  năm 2016 hoặc tham khảo thống kê điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang nhiều năm liên tiếp (bấm vào đây để xem)

Điểm chuẩn vào lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm học 2016-2017
Để xem điểm chuẩn lớp 10  tỉnh Tiền Giang năm 2016-2017, bạn Soạn tin như sau:


STT
Trường THPT
Soạn tin
1
Bình Đông
Soạn HS 23351 gửi 8785
2
Bình Phục Nhứt
Soạn HS 23352 gửi 8785
3
Cái Bè
Soạn HS 23353 gửi 8785
4
Chợ Gạo
Soạn HS 23354 gửi 8785
5
Đốc Binh Kiều
Soạn HS 23355 gửi 8785
6
Dưỡng Điềm
Soạn HS 23356 gửi 8785
7
Gò Công
Soạn HS 23357 gửi 8785
8
Gò Công Đông
Soạn HS 23358 gửi 8785
9
Huỳnh Văn Sâm
Soạn HS 23359 gửi 8785
10
Lê Thanh Hiền
Soạn HS 23360 gửi 8785
11
Lê Văn Phẩm
Soạn HS 23361 gửi 8785
12
Long Bình
Soạn HS 23362 gửi 8785
13
Lưu Tấn Phát
Soạn HS 23363 gửi 8785
14
Nam Kỳ Khởi Nghĩa
Soạn HS 23364 gửi 8785
15
Ngô Văn Nhạc
Soạn HS 23365 gửi 8785
16
Nguyễn Đình Chiểu
Soạn HS 23366 gửi 8785
17
Nguyễn Văn Côn
Soạn HS 23367 gửi 8785
18
Nguyễn Văn Thìn
Soạn HS 23368 gửi 8785
19
Nguyễn Văn Tiếp
Soạn HS 23369 gửi 8785
20
Phạm Thành Trung
Soạn HS 23370 gửi 8785
21
Phan Việt Thống
Soạn HS 23371 gửi 8785
22
Phú Thạnh
Soạn HS 23372 gửi 8785
23
Phước Thạnh
Soạn HS 23373 gửi 8785
24
Rạch Gầm - Xoài Mút
Soạn HS 23374 gửi 8785
25
Tân Hiệp
Soạn HS 23375 gửi 8785
26
Tân Phước
Soạn HS 23376 gửi 8785
27
Tân Thới
Soạn HS 23377 gửi 8785
28
Thiên Hộ Dương
Soạn HS 23378 gửi 8785
29
Thủ Khoa Huân
Soạn HS 23379 gửi 8785
30
Trần Hưng Đạo
Soạn HS 23380 gửi 8785
31
Trần Văn Hoài
Soạn HS 23381 gửi 8785
32
Trương Định
Soạn HS 23382 gửi 8785
33
Tứ Kiệt
Soạn HS 23383 gửi 8785
34
Vĩnh Bình
Soạn HS 23384 gửi 8785
35
Vĩnh Kim 
Soạn HS 23385 gửi 8785
36
Chuyên Tiền Giang
Soạn HS 23386 gửi 8785
37
Chuyên Ngữ văn
Soạn HS 23387 gửi 8785
38
Chuyên Toán
Soạn HS 23388 gửi 8785
39
Chuyên Tiếng Anh
Soạn HS 23389 gửi 8785
40
Chuyên Địa
Soạn HS 23390 gửi 8785
41
Chuyên Lý
Soạn HS 23391 gửi 8785
42
Chuyên Tin học
Soạn HS 23392 gửi 8785
43
Chuyên Hóa
Soạn HS 23393 gửi 8785
44
Chuyên Sinh
Soạn HS 23394 gửi 8785
45
Hệ Không chuyên
Soạn HS 23395 gửi 8785
Kết quả xổ số toàn quốc
Kết quả Xổ số: Soạn XH tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XH daucach tentinh gửi 8585
Soi cầu: Soạn XHA daucach tentinh gửi 8785 hoặc Soạn XHB daucach tentinh gửi 8785
Soi cặp đôi: Soạn XHC daucach tentinh gửi 8785
(Tên tỉnh viết liền, không dấu. Ví dụ Hanoi, HN, cantho ...)
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem thi - Xem diem chuan - Soi diem chon truong|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|SKKN hay|Soidiemchontruong|dayvahoctot|diemthivao10hoctrenmobile|tradiemthituyensinh|How to best
Top