loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => BấmXem điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 của các trường chuyên trên cả nước
Để xem điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 của trường chuyên, bạn bấm vào tên trường trong bảng dưới đây. Để xem điểm chuẩn các trường không chuyên ở mỗiTỉnh-Thành phố , bạn vấm vào tên tỉnh dưới đây:
Để xem thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền bấm vào đây

Mã tỉnh
Trường  THPT
 (Tỉnh, TP)
Trường Chuyên
HN
HCM
Chuyên Trần Phú
DN
HG

CB

LCH

LCA

TQ

LS

BK

TN
YB

SL

PT

VP
QNI

BG
BN
Trường Chuyên Bắc Ninh
HD

HY
HB

HNA

ND
Chuyên Lê Hồng Phong
TB
NB
Chuyên Lương Văn Tụy
TH
NA
Chuyên Tỉnh NGhệ An
Chuyên THPT ĐH Vinh
HT

QB

QT

TTH
Trường Chuyên Quốc học
QNA
QNG
KT

BDI
GL

PY

DL
KH

LD

BP

BD
Chuyên Bình Dương
NTH
Chuyên Ninh Thuận
TNI
Chuyên Hoàng Lê Kha
BTH
DNA
Chuyên Đồng Nai
LA

DT
AG
Chuyên Thoại Ngọc Hầu
BR
TG
Chuyên Tiền Giang
KG

CT
BTR

VL
TV

ST

BL

CM

DB

DNO

HG

Để xem thống kê điểm chuẩn vào lớp 10 nhiều năm liền bấm vào đây

 điểm chuẩn lớp 10 năm 2018-2019 của các trường chuyên trên cả nước

AAA, Điểm chuẩn chuyên, điểm chuẩn lớp 10, Điểm chuẩn vào lớp 10, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|inluon|Tài liệu|Hoctrenmobile|SKKN|Tử vi|Science
Top