loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây


Điểm chuẩn trường THPT Chuyên Hùng Vương Bắc Ninh các lớp Chuyên và cận chuyên 2019-2020

Sở GD&ĐT Bắc Ninh đã công bố điẻm chuẩn lớp 10 trường chuyên Hùng Vương năm 2018 -2019
Để xem điểm các lớp chuyên, cận chuyên soạn tin như sau:

Cách 1. Soạn tin theo mã lớp

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
30550
Soạn: HS 30550 gửi 8785
Vật lý chuyên
30551
Soạn: HS 30551 gửi 8785
Hóa học chuyên
30552
Soạn: HS 30552 gửi 8785
Sinh học chuyên
30553
Soạn: HS 30553 gửi 8785
Tin chuyên
30554
Soạn: HS 30554 gửi 8785
Ngữ văn chuyên
30555
Soạn: HS 30555 gửi 8785
Sử chuyên
30556
Soạn: HS 30556 gửi 8785
Địa chuyên
30557
Soạn: HS 30557 gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
30558
Soạn: HS 30558 gửi 8785
Tự nhiên (Toán)
30559
Soạn: HS 30559 gửi 8785
Tự nhiên (Lý)
30560
Soạn: HS 30560 gửi 8785
Tự nhiên (Hóa)
30561
Soạn: HS 30561 gửi 8785
Xã hội (Văn)
30562
Soạn: HS 30562 gửi 8785
Xã hội (Tiếng Anh)
30563
Soạn: HS 30563 gửi 8785

Cách 2 soạn tin theo tên lớp 

Lớp
Soạn tin
Toán chuyên
Soạn: HS BNTOANCHUYEN gửi 8785
Vật lý chuyên
Soạn: HS VATLYCHUYEN gửi 8785
Hóa học chuyên
Soạn: HS HOAHOCCHUYEN gửi 8785
Sinh học chuyên
Soạn: HS SINHHOCCHUYEN gửi 8785
Tin chuyên
Soạn: HS TINCHUYEN gửi 8785
Ngữ văn chuyên
Soạn: HS NGUVANCHUYEN gửi 8785
Sử chuyên
Soạn: HS SUCHUYEN gửi 8785
Địa chuyên
Soạn: HS DIACHUYEN gửi 8785
Tiếng Anh chuyên
Soạn: HS TIENGANHCHUYEN gửi 8785
Tự nhiên (Toán)
Soạn: HS TUNHIEN(TOAN) gửi 8785
Tự nhiên (Lý)
Soạn: HS TUNHIEN(LY) gửi 8785
Tự nhiên (Hóa)
Soạn: HS TUNHIEN(HOA) gửi 8785
Xã hội (Văn)
Soạn: HS XAHOI(VAN) gửi 8785
Xã hội (Tiếng Anh)
Soạn: HS XAHOI(TIENGANH) gửi 8785


Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, 

Bắc Ninh, ĐIểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên,
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Mua-Bán Paypal => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top