loading...
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Khám phá nước Lào => Bấm
Thực tập sinh - Du học - Xuất khẩu lao động Nhật Bản bấm vào đây


Điểm chuẩn lớp 10 Chuyên Trần Phú - Hải Phòng 2019
Sở GD&ĐT Hải Phòng dã công bố điểm chuẩn chuyên Trần Phú năm 2018. Chúng tôi đã cập nhật đầy đủ lên hệ thống


Để xem điểm chuẩn mỗi lớp chuyên, bạn thực hiện như sau:


Cách 1.

Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
35722
Soạn HS 35722 gửi 8785
Chuyên Lý
35723
Soạn HS 35723 gửi 8785
Chuyên Hóa
35724
Soạn HS 35724 gửi 8785
Chuyên Sinh
35725
Soạn HS 35725 gửi 8785
Chuyên Tin
35726
Soạn HS 35726 gửi 8785
Chuyên Văn
35727
Soạn HS 35727 gửi 8785
Chuyên Anh
35728
Soạn HS 35728 gửi 8785
Chuyên Nhật
35729
Soạn HS 35729 gửi 8785
Chuyên Nga
35730
Soạn HS 35730 gửi 8785
Chuyên Pháp
35731
Soạn HS 35731 gửi 8785
Chuyên Trung
35732
Soạn HS 35732 gửi 8785
Tự nhiên
35733
Soạn HS 35733 gửi 8785
Xã hội
35734
Soạn HS 35734 gửi 8785

Cách 2,
Lớp
Soạn tin
Chuyên Toán
Soạn HS HPCHUYEN TOAN gửi 8785
Chuyên Lý
Soạn HS HPCHUYEN LY gửi 8785
Chuyên Hóa
Soạn HS HPCHUYEN HOA gửi 8785
Chuyên Sinh
Soạn HS HPCHUYEN SINH gửi 8785
Chuyên Tin
Soạn HS HPCHUYEN TIN gửi 8785
Chuyên Văn
Soạn HS HPCHUYEN VAN gửi 8785
Chuyên Anh
Soạn HS HPCHUYEN ANH gửi 8785
Chuyên Nhật
Soạn HS HPCHUYEN NHAT gửi 8785
Chuyên Nga
Soạn HS HPCHUYEN NGA gửi 8785
Chuyên Pháp
Soạn HS HPCHUYEN PHAP gửi 8785
Chuyên Trung
Soạn HS HPCHUYEN TRUNG gửi 8785
Tự nhiên
Soạn HS HPTU NHIEN gửi 8785
Xã hội
Soạn HS HPXA HOI gửi 8785

Chú ý: Để tránh soạn tin lỗi dẫn tới không nhận được điểm, bạn có thể xem bài viết này. (Bấm vào đây để xem) 
điểm chuẩn, Điểm chuẩn chuyên, Hải Phòng, 
Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Xem điểm chuẩn đại học => Bấm
loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top