Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...

Thể loại: SKKN, đề tài NCKHSPUD Mầm nonTài liệu để tham khảo, viết báo cáo chuyên đề, viết SKKN...

DANH MỤC SKKN - ĐỀ TÀI NCKHSPUD MẦM NON (Phần 1)

(ĐÃ QUA KIỂM DUYỆT NỘI DUNG)

Mã TL
Tên đề tài
Tải về
Ghi chú
0001001

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ 5- 6 TUỔI NHẰM TĂNG KHẢ NĂNG NHẬN BIẾT CÁC BIỂU TƯỢNG TOÁN SƠ ĐẲNG


0001002

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC CHO TRẺ 4- 5 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001003

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG“ NỀN NẾP – KỶ CƯƠNG” NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRONG TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001004

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP "XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC" TRONG TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001005

SKKN: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG VUI NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA TRẺ MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI


0001006

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRONG TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001007

SKKN: BIỆN PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẢM THỤ VĂN HỌC CHO TRẺ 5-6 TUỔI TRONG TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001008

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ÂM NHẠC CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001009

SKKN: ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NHẰM GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ VÀO HỌC BỘ MÔN LÀM QUEN VĂN HỌC (TIẾT TRUYỆN)


0001010

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THẨM MĨ CHO TRẺ MẦM NON BẰNG NHỮNG SÁNG TÁC VÀ PHỔ NHẠC MỘT SỐ BÀI THƠ, CÂU CHUYỆN THEO CHỦ ĐỀ


0001011

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY TRẺ MẪU GIÁO BÉ BIẾT QUAN TÂM  CHIA SẺ VỚI NGƯỜI THÂN VÀ BẠN BÈ GÓP PHẦN HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH TRẺ


0001012

SKKN: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ TÍNH KỈ LUẬT CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI Ở TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001013

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO, THỰC HIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GDMN CỦA TRƯỜNG MN XXXX


0001014

SKKN: VẬN DỤNG MỘT SỐ TRÒ CHƠI GÂY HỨNG THU CHO TRẺ 5- 6 TUỔI HỌC MÔN LÀM QUEN VỚI CHỮ CÁI ĐỂ ĐẠT KẾT QUẢ CAO


0001015

SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ TRONG GIỜ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH Ở TRƯỜNG MẦM NON XXXX


0001016

 TUYỂN TẬP 12 SKKN MẦM NON


0001017

 TUYỂN TẬP 13 SKKN MẦM NON


0001018

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÂY HỨNG THÚ CHO TRẺ MẪU GIÁO 5 TUỔI NHẬN BIẾT CÁC BIỂU TƯỢNG VỀ SỐ LƯỢNG, CON SỐ VÀ PHÉP ĐẾM


0001019

 SKKN: GIÁO DỤC DINH DƯỠNG CHO TRẺ MẪU GIÁO 4-5 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN TRẺ LÀM QUEN VỚI MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH


0001020

 SKKN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DẠY VẬN ĐỘNG THEO NHẠC CHO TRẺ MẪU GIÁO 4 - 5 TUỔI

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top