Soidiemchontruong.net

->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Kiếm tiền online, mua bán BITCOIN => Bấm

loading...
Danh mục sáng kiến kinh nghiệm sinh học lớp 8
Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 8
Áp dụng: Tham khảo viết SKKN hoặc đề tài NCKHSPUD SInh 8


STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học lớp 8Số trang
Tải về
1NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8:  ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT  TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC 8
18
Tải về
2Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp8:  SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP TRỰC QUAN KẾT HỢP VỚI CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC ĐỂ GIẢNG DẠY SINH HỌC NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ GIÁC CỦA HỌC SINH TRONG VIỆC TIẾP THU KIẾN THỨC MÔN SINH HỌC
7
3Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp8:  “PHƯƠNG PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIẢNG DẠY CÁC BÀI THỰC HÀNH TRONG CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 8”
15
4Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp8:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP DẠY HỌC: “NÊU VÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ BẰNG HÌNH THỨC THẢO LUẬN NHÓM” MÔN SINH LỚP 8

10
5

Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp8:  ĐỂ HỌC SINH CHỨNG MINH ĐƯỢC TẾ BÀO LÀ ĐƠN VỊ SỐNG CƠ BẢN, VỪA LÀ CƠ THỂ SỐNG HOÀN CHỈNH
10


Tuyển tập Sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8 – Phần I
Áp dụng: Viết SKKN, NCKHSPUD môn SInh học lớp 8


STT
Tên sáng kiến kinh nghiệm, đề tài NCKHSPUD Sinh học 8Số trang
Tải về
1Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8: “GIÚP HỌC SINH HỌC TỐT CHƯƠNG TRÌNH SINH HỌC 8”

6
2Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8:  ỨNG DỤNG CNTT TRONG DẠY BÀICƠ QUAN PHÂN TÍCH THỊ GIÁC
15
3Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8:  “GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA BỘ MÔN SINH HỌC 8”.
10
4Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8:  MỘT SỐ BIỆN PHÁP – THỦ THUẬT SƯ PHẠM KHI LÊN LỚP, BÀI HỌC SAU KHI THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP VÀ DẠY THỂ NGHIỆM CÁC TIẾT DẠY TRONG CHƯƠNG.
10
5Đề tài NCKHSPUD, SKKN Sinh học lớp 8:  “PHƯƠNG PHÁP QUAN SÁT KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG NHÓM TRONG GIẢNG DẠY SINH HỌC ĐỂ PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC CỦA HỌC SINH Ở BẬC THCS ”.
8

Xem điểm chuẩn
->Xem điểm chuẩn lớp 10 => Bấm -> Chọn quà tặng ý nghĩa => Bấm

loading...

0 nhận xét Blogger 0 Facebook

Post a Comment


 
Xem diem chuan|Soidiemchontruong.net ©Email: tailieuchogiaovien@gmail.com. All Rights Reserved. Powered by >How to best
Link:Bantintuvan|tailieusupham|khoahocsupham|Soidiemchontruong|Tài liệu|SKKN|Tử vi|Science
Top